English

Ledelse i håndverksfag

Rektor Stein Aarskog, Anita Menkerud og Hildegunn Aas er fornøyd med at Vea kan tilby lederutdanning for de som driver håndverksbedrifter. 

Det nye fagskoletilbudet "Ledelse i håndverksfag" tilbys på deltid over ett år, slik at de som driver egne bedrifter kan ta utdanningen ved siden av å drive sin håndverksbedrift. Studiet retter seg spesielt mot de som har fagbrev innenfor Design- og håndverksfag, som for eksempel frisør,blomsterdekoratør, gullsmed, møbelsnekker, fotograf og mange flere.

Ledelse i håndverksfag 
For å kunne drive egen håndverksbedrift med en eller flere ansatte er det nyttig å ha kunnskap om ledelse, økonomi, drift, markedsføring og bedriftsutvikling. Alt dette får du gjennom fagskoleutdanningen "Ledelse i håndverksfag".

Mesterbrev
For alle som har fagbrev i fag som kommer inn under mesterbrevordningen, er det mulig å søke mesterbrevnemda om å bli Mester etter at utdanningen på Vea er gjennomført. Vea har samarbeidet med Mesterbrevnemda om utviklingen av studiet, og nemda har godkjent at de som tar denne utdanningen på Vea kan søke om mesterbrev, dersom eksamen er bestått med karakteren D eller bedre.

Fagspesifikk integrering
Det vil være fokus på den enkeltes fagområde i hvert tema i studiet slik at studentene får en utvikling også innenfor eget håndverksfag samtidig som de får en god lederkompetanse. Dette vil gjøre utdanningen lærerik og relevant for den enkelte.

 

Tekst og foto: Dorte Finstad 

Oppdatert 30.09.2015

#veafagskole