English

Ledig 100% stilling som gartner

Norges grønne fagskole – Vea har ledig 100% fast stilling som gartner.

Det er ønskelig med snarlig tiltredelse. Stillingen innebærer utvikling, skjøtsel og drift av læringsarenaen, og tilrettelegging for høsting av undervisnings-materiell. Stillingen innehar spesielt ansvar for frukt-, bær- og grønnsaksfelt og planteskolen. I tillegg forventes deltakelse i driftsavdelingen, park og veksthus i perioder der det er behov for det. Stillingen kan inneholde noe veiledning og opplæring av elever. Den som ansettes inngår i fagskolens vaktordning. 

Det tas forbehold om endringer i arbeidsoppgavene. 

Krav til kompetanse:

 • Utdanning som gartner
 • Lang relevant praksis kan fravike overnevnte krav
 • Førerkort klasse T og B
 • Grunnleggende IKT-kompetanse
 • Søkeren må beherske norsk muntlig og skriftlig 

Ønsket kompetanse:

 • Erfaring med grønnsak-, frukt- og bærdyrking
 • Førerkort klasse BE
 • Erfaring fra arbeid i planteskole
 • Relevant praksis av en viss varighet
 • Erfaring i faglig veiledning
 • Behersker engelsk muntlig 

Det vil også bli lagt stor vekt på følgende:  

 • Fleksibilitet i forhold til arbeidsoppgaver
 • Serviceinnstilling og evne til samhandling
 • Strukturert i utføringen av arbeidsoppgavene
 • Selvstendighet
 • Evne til å ta avgjørelser innenfor definert arbeidsområde

Vi tilbyr:

 • En organisasjon med engasjerte medarbeidere og ledere
 • Godt internasjonalt samarbeid med skoler og bransjer
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Mulighet for faglig utvikling i tverrfaglig grønt arbeidsmiljø

 Øvrige vilkår/annet:

Staten er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb i Staten uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. 

 

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder i Staten.

Lønn etter avtale. Det trekkes 2% lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Det er prøvetid på 6 måneder. 

Ytterligere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til avdelingsleder gartnerfag, Anne Hagen Bakken, på tlf. 41 46 05 84.

Søknad sendes:

Søknad med CV (som ikke returneres) sendes Norges grønne fagskole – Vea v/Jonny Westergård, Turistveien 92, 2390 Moelv, eller på e-post: jonny.westergard@vea-fs.no. Attesterte kopier av vitnemål og attester (som ikke returneres) vil bli etterspurt ved et eventuelt intervju.

Søknadsfrist 28.02.2018

 

 

Oppdatert 16.03.2018

#veafagskole