English

Ledige studieplasser for deg som er anleggsgartner

Er du anleggsgartner og klar for å lære mer? Da kan du velge mellom to fagskoleutdanninger som fortsatt har ledige studieplasser ved Norges grønne fagskole – Vea

Vi har ledige studieplasser for deg som er anleggsgartner eller har tilsvarende kompetanse. Søk nå!

Anleggsgartnertekniker (90 studiepoeng, deltid over to år)

Er du anleggsgartner og ønsker en lederutdanning, er dette studiet for deg. Som anleggsgartnertekniker har du kompetanse til å planlegge, analysere, organisere og lede arbeidet i forbindelse med byggeprosesser og prosjekter i anleggsgartnerbransjen. Innbakt i studiet får du også undervisning i mesterfagene, slik at du kan søke Mesternemda om mesterbrev.

Faglig innhold:

 • Grøntanleggsforvaltning
 • Anleggsteknikk og konstruksjoner
 • Kommunalteknikk
 • Ledelse
 • Landmåling
 • Økonomi
 • Markedsføring
 • Faglig ledelse
 • Faglig fordypning
Studiestart:
14.oktober 2019
Samlinger:
Studiet er lagt opp med undervisning fra oktober – mars, over to år. Det andre studieåret er det i tillegg en samling i løpet av september. Dette gjør det mulig for deg å jobbe som anleggsgartner i sommerhalvåret. For studieåret 2019/2020 er det planlagt samlinger disse ukene: 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 2, 3, 4, 5, 6,  og 7.

Lokal overvannsdisponering (30 studiepoeng, deltid over ett år)

Lokal overvannsdisponering (LOD) inngår stadig oftere i byggeprosjekter. Studiet gir deg kompetanse på hvordan gode LOD-tiltak bruker overflatevann som ressurs ved hjelp av blå-grønne løsninger der vann og vegetasjon er i fokus. Studiet passer for anleggsgartnere og ansatte i vann- og avløpsbransjen.

Faglig innhold:

 • Kommunalteknikk med anlegg, drift og kontroll (ADK)
 • Funksjon og virkemåte for ulike LOD-tiltak
 • Planlegging og bygging av LOD

Studiestart:
19.august 2019

Samlinger:

Fagskoleutdanningen er fleksibel ved at den tilbys som nettbasert med samlinger. Undervisningen og veiledningen foregår både stedbasert på samlingene og nettbasert, med nettundervisning mellom samlingene. De fysiske samlingene vil være på Vea i uke 34, 38, 46, 4, 10 og 16.

Fortløpende opptak

Vi har fortløpende opptak så lenge vi har ledige studieplasser, og oppfordrer deg til å søke. Pr. 30.07.2019 er det ledige plasser på begge studietilbudene.

 

Bildet er tatt under en praktisk oppgave med noen av studentene som tok Lokal overvannsdisponering i 2018/2019.

Tekst og foto: Dorte Finstad

Oppdatert 30.07.2019

#veafagskole