English

Ledige undervisningsstillinger i fellesfag

Vi søker etter faglærere i fellesfagene for Vg2 blomsterdekoratør.

Norges grønne fagskole – Vea er i sterk utvikling og vekst i samspill med bransjene. Vea er en markedstilpasset fagskole som utdanner dyktige, synlige og ettertraktede utøvere innen grønne yrkesfag. Vea er fagområdeakkreditert av NOKUT, og er gjennom dette godkjent tilbyder innen fagområdet Grønne design- og miljøfag. Vea er en unik arbeidsplass med et godt arbeidsmiljø og engasjerte ansatte og studenter. 

Ledige midlertidige undervisningsstillinger på Vg2 blomsterdekoratør fra 1.8.2019 til 1.7.2020

 • Samfunnsfag: 13,9 % stilling
 • Norsk: 9,7 % stilling
 • Kroppsøving: 9,7 % stilling

Stillingene kan søkes samlet eller hver for seg.

Ønsket kompetanse:

 • Relevant høyskoleutdanning for det aktuelle faget
 • Pedagogisk utdanning
 • Digital kompetanse

Ytterligere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til avdelingsleder Hildegunn Aas, tlf. 97 01 33 53

Det legges vekt på følgende egenskaper:

 • Fleksibilitet i forhold til arbeidsoppgaver
 • Være serviceinnstilt og ha gode samarbeidsevner
 • Arbeide strukturert og kunne ta beslutninger
 • God formidlingsevne

På Vea har vi:

 • En organisasjon med engasjerte kollegaer
 • Godt nasjonalt og internasjonalt samarbeid med skoler og bransjer
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse

Øvrige vilkår/annet:

Staten er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb i staten uansett alder, kjønn, funksjonshemming og nasjonal eller etnisk bakgrunn. 

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder i Staten.

Søknad sendes:

Søknad med CV sendes elektronisk til Norges grønne fagskole – Vea på følgende e-postadresse: jonny.westergard@vea-fs.no

Vitnemål og attester medbringes på eventuelt intervju.   

Søknadsfrist 25.mai 2019

Oppdatert 08.05.2019

#veafagskole