English

Lokal overvannsdisponering som eget fagskolestudium

Norges grønne fagskole – Vea har det siste året jobbet med å få på plass ett fagskolestudium for LOD. Nå er studieplanen godkjent og planlagt oppstart er høsten 2018.

Stadig flere steder i Norge bygges og prosjekteres det med LOD løsninger for å håndtere overvannet til både bygg, gate og uteområder. Det er tydelige signaler om at LOD er et felt det satses på i dag, og at det vil utvikles og utprøves mer og mer i fremtiden. Det er derfor viktig at vi som bransje sikrer vår posisjon og tilhørighet for LOD til anleggsgartnerfaget.   

Norges grønne fagskole – Vea, ønsker å bidra til at anleggsgartnere, VA- ingeniører, kommunalt tilsatte og andre aktører som jobber med overvann skal få økt kunnskap og god forståelse for hva LOD er, hvordan vi kan bruke det og hvilke samfunnsmessige fordeler det gir. Det at en samlet bransje får felles forståelse av LOD, og at ulike rolleinnehavere i planlegging og gjennomføring samarbeider godt, kan være avgjørende for å sikre kvaliteten og funksjonaliteten for LOD tiltakene.

Derfor har vi på Vea i tett samarbeid med NAML, og øvrige aktører i bransjen utviklet og nå fått godkjent et fagskolestudium som tar for seg LOD. Dette arbeidet ble påbegynt i 2015, og målet er at alt skal være på plass for oppstart av fagskoleutdanningen innen høsten 2018.

Studiet har et omfang på 30 studiepoeng, og er samlingsbasert. Undervisningen gis på nett, i klasserom og ute på befaringer for å se på aktuelle LOD-løsninger. Både faglærere på Vea, og forelesere fra bransjen vil sikre god og relevant undervisning på studiet.

Studiet består av 3 hovedemner:

  • Kommunalteknikk med ADK1
  • LOD – tiltak, funksjon og virkemåte
  • Planlegging og bygging av LOD tiltak
    
Tor Jørgen Askim (NAML), Anne Hagen Bakken (Vea) og Magnus Nyheim (Vea) har jobbet med utviklen av fagskoleutdanningen LOD. På Vea er det laget et regnbed, som er et LOD-tiltak.

Tekst: Magnus Nyheim
Foto: Anne H. Bakken

LOD-tiltak på Vea: Etablering av regnbed

Oppdatert 03.10.2017

#veafagskole