English

Mari er Norges første kvinnelige Hovslagermester!

Mari Hovden Aaen tok fagskoleutdanningen «Ledelse i håndverksfag» ved Vea – Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører. Med bestått eksamen fra «Ledelse i håndverksfag» kunne Mari søke Mesterbrevnemda om å bli Mester.

Slik ble Mari Hovslagermester

Etter å ha tatt Naturbruk Vg1 begynte Mari på Hest- og hovslagerfag Vg2 på Valle videregående skole på Lena. Som elev på Valle var mye av praksisundervisningen lagt til Norsk hestesenter på Starum, og rett etter videregående fikk Mari lærlingeplass på Starum. Jeg tok fagbrev som Hovslager i 2013 og samme året begynte jeg med Mesterbrevutdanning på Vea, sier Mari. Gjennom fagskoleutdanningen «Ledelse i håndverksfag» kan man ta alle fagene som kreves for å bli mester. Jeg måtte ha to år med praksis som Hovslager før jeg kunne søke Mesterbrevnemda om å bli Hovslagermester, og nå har jeg fått det!

Hovslagermestere

Det var først i 2011 at Hovslagerfaget kom inn under Mesterbrevordningen. Odd Anders Otterstad var den første som fikk mesterbrev som Hovslager i Norge. Nå har også Mari Hovden Aaen og Torkild Heidenberg blitt Hovslagermestere, de er foreløpig de eneste i Norge med denne tittelen. Tidligere måtte hovslagere som ønsket å ta mesterbrev, ta mesterbrev innen smedfaget.

Kompetanse hos Hovslagere

Det finnes mange dyktige Hovslagere, men mange av dem har ikke formell kompetanse. Jeg skulle ønske at flere valgte å ta både fagbrev og mesterbrev innen Hovslagerfaget, sier Mari.

Fulle kundelister

Som Hovslagermester har Mari fulle kundelister og mer enn nok å gjøre. Ja, det er nok å gjøre sier Mari, men litt kjedelig å måtte si nei til nye kunder som ringer for å få hjelp med å få skodd hesten sin.

Mesterutdanning på Vea

Alle med fagbrev innen Møbel og trefag, Estetiske fag og Verkstedhåndverksfag kan ta «Ledelse i håndverksfag» ved Vea. Studiet er for de som ønsker å ta mesterbrev. Det gir også fordypning i eget håndverksfag, samt kompetanse innen ledelse, etablering og drift av egen håndverksbedrift.

Tekst og foto: Dorte Finstad

Her kan du se et innslag om Mari som er vist på Norge Rundt

Oppdatert 18.10.2016

#veafagskole