English

Med blomsterdekoratørens blikk

Å være en god blomsterdekoratør handler mye om evnen til å se.

Blomsterdekoratøren må ha evnen til å se mulighetene i materialene som er tilgjengelig, både det vi kjøper inn og alt vi kan finne ute i naturen. Blomsterdekoratøren må også ha evnen til å se hva som gjør et blomsterarbeid helhetlig eller spennende.

På Vea jobbes det mye praktisk med blomster, og veldig ofte ønsker elever og studenter å ta bilde av arbeidene de lager. Som fotografer må de også tenke som en blomsterdekoratør, ved å ha et bevisst forhold til hva de ønsker å ha fokus på. Faglærer Åse har lært elevene på blomsterdekoratørutdanningen å være bevisste på hva de ser og hva de ønsker å formidle med det bildet de tar. Ved å tenke på komposisjon får man bedre bilder. Her er noen av resultatene:

     

Begge foto: Anne Mariluz Lien                                     

Foto: Anne Mariluz Lien

    

 Begge foto: Thea Øien Rask

Foto: Eilin Melkersen

         

Foto: Marianne Bergseth Leren, Lisa Nautnes Dale og Eilin Melkersen.

Dette bør du gjøre for å få bedre bilder:

  • Rydd rundt motivet. Alt som ikke bidrar til å gjøre bildet bedre, er med på å gjøre det dårligere.
  • Velg motiv ut fra hva du skal formidle.
  • Velg det du skal fylle bildeflaten med. 
  • Velg bort det som er uvesentlig for seer.
  • Velg vinkel, fra hvor formidler du motivet ditt best?
  • Velg hvor i bildeflaten fokuspunktet skal ligge.
  • Tenk på komposisjonen. Vær bevisst på bruk av kontraster, bevegelse, proporsjoner, helhet og harmoni.

Kilde: Røhne, E. & Schioldborg, S. (2010). Fotoglede : slik tar du bedre bilder. Oslo: Exlibriz.

Tekst: Åse Nordahl og Dorte Finstad

Oppdatert 30.09.2015

#veafagskole