English

Medaljen for lang og tro tjeneste til Vea-ansatt

Ada Koller Hagness er tildelt Medaljen for lang og tro tjeneste for sitt engasjement og innsats for Vea – Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører.

Ada har vært ansatt i undervisningsstilling på Vea siden 1.januar 1984. Ada kan karakteriseres som et levende leksikon når det gjelder planter, og er meget kunnskapsrik på områdene biologi, plantekjennskap, frukt, bær og veksthus. Hun er flink til å tilegne seg ny kunnskap og holde seg faglig oppdatert, og er pliktoppfyllende og ansvarsfull. Ada har undervist både elever på videregående nivå og studenter på fagskolen, og blir satt stor pris på for det hun står for, både faglig og personlig. Ada gikk over til AFP og 60% stilling i 2012, og vil gå av med pensjon fra høsten 2014. Heldigvis fortsetter Ada å jobbe som timelærer på Vea!

Medaljen for lang og tro tjeneste

Medaljen for lang og tro tjeneste er en utmerkelse med lange tradisjoner. Det er 126 år siden medaljen ble innstiftet for å hedre arbeidstakere som har vært ansatt i mer enn 30 år hos samme arbeidsgiver.

Statutter for tildeling

Det Kongelige Selskap for Norges Vel tildeler Medaljen for lang og tro tjeneste etter søknad fra arbeidsgiver. Hovedkravet for å bli tildelt Medaljen er minst 30 års samlet ansettelse hos samme arbeidsgiver. Stillingen må ha vært minst 50 prosent. Bedriften kan ha skiftet navn, fått nye eiere eller ha fusjonert.

  
(foto: Norges Vel)

Andre ansatte på Vea som har fått Medaljen.
Årstallet for tildelingen er i parantes

Unni B. Engen (2009)
Gunvor E. Sundseth (2008)
Aud O. H.  Rønning (2006)
Anne Helstad (2002)
Svein Vanem (2001)
Svein Teige (2001)
Jenny Synnøve Rønningen (2001)
Harald Haugan (2000)

Det er flere av Vea sine tidligere ansatte som kunne ha fått Medaljen for lang og tro tjeneste, men det var ikke før enn i 1999 at Medaljen kunne tildeles ansatte i det offentlige.

Rektor Stein Aarskog, Ada Koller Hagness og ordfører Anita Ihle Steen. 

Tekst og foto: Dorte Finstad

Mer informasjon om Medaljen for lang og tro tjeneste finner du her: www.norgesvel.no/medaljen

Oppdatert 16.06.2016

#veafagskole