English

Nå kommer landets første gartnere med spesialkompetanse i historiske hager!

Som eneste fagskole i landet, har Vea en utdanning for gartnere og anleggsgartnere som ønsker å spesialisere seg på historiske anlegg. Nå skal landets første kull fra «Historiske grøntanlegg», uteksamineres, etter to års deltidsstudium.

Historiefag og kildearbeid

Det er vektleggingen av historiefaget som særlig skiller dette studiet fra de andre fagskoleutdanningene for gartnere på Vea. Hagehistorie og kildearbeid har nesten en tredjedel av undervisningstimene på studiet.

Hager er et kulturuttrykk i sin samtid, og i likhet med andre uttrykk skal de tas vare på som kulturminner. Dette er den grunnleggende holdningen som studentene skal tilegne seg gjennom studiet. Her skal de lære å lese en gammel hage og forstå den, - både slik den opprinnelig var tenkt, og med de endringer som er kommet gjennom mange tiår, eller kanskje flere hundre år. De skal lære hvordan de best kan bevare denne hagen gjennom drift, skjøtsel og i noen tilfeller restaurering, - av hele eller deler av anlegget.

Historiske planter

Vegetasjonslære har like stor plass som historiefaget, men også i dette faget har vi tatt på oss historiebrillene. Det handler om plantenes innførselshistorie, bruk av planter i de ulike historiske perioder, bruk og oppbygging av historiske samlinger, oppformering av historisk materiale, historisk beskjæring av lignoser, og tilstandsvurdering av gamle trær. Målet er at du skal kunne skjøtte og drifte et historisk anlegg som en gartner med antikvarisk kompetanse, og at du selv skal kunne foreta den gartnerfaglige delen av en restaurering. For eksempel tilbakeføre et bed til en tidligere tilstand, foryngelsesbeskjære en hekk, eller tilstandsvurdere en allé.

Under studiet har vi anlagt teppebed etter statsgartner Nøviks anbefalinger fra 1890- årene, vi har samlet inn og oppformert stauder og lignoser fra ulike historiske anlegg, vi har besøkt klonarkiver og historiske samlinger, vi har vedlikeholdsbeskjært gamle trær og drevet oppbyggingsbeskjæring av unge trær. - Blant annet.

  

Vedlikeholdsbeskjæring av gamle trær og anlegging av teppebed, er noe av det studentene på fagskoleutdanningen Historiske grøntalegg har jobbet med i studietiden.

Historiske hageelementer

En hage inneholder også mye som ikke er grønt. Den kan ha grus, stein, mur, vann, møbler og konstruksjoner i tre og metall. Alt har en nøye tiltenkt funksjon i anlegget, og en historisk verdi. Vi skal kunne nok om de ulike materialene og metodene til å ha bestillerkompetanse, dvs. til å finne de rette antikvariske håndverkerne til oppgaven. Vi har deltatt i hagearkeologisk utgraving av et 1850-talls basseng, vi har restaurert deler av en natursteinsmur, besøkt sandtak, støperier, ulike museumshåndverkere og Norsk håndverksinstitutt på Maihaugen. 

Etter fire semestre med til sammen 26 ukesamlinger, inkludert hagebesøk, studieturer, hagehistoriske seminarer og praksisuker i historiske anlegg, skal studentene til slutt skrive eksamensoppgaven sin. Den leveres som en prosjektrapport over restaurering av et historisk anlegg.  Mange har valgt det anlegget de jobber i til daglig, - alle har valgt interessante og fine hager, anlagt i et tidsspenn fra 1700-tallet til 1960-årene.

  

Studentene har anlagt teppebed på Sveinhaug gård, mens de på Grønli gård har avdekket en fontene.  

  

Her har studentene praktiske øvinger i anlegget ved Gunnebo slott.

Når disse studentene er tilbake i sine respektive jobber på full tid, tilfører de hagene svært viktig antikvarisk håndverkskunnskap, og de vil bringe arbeidet med historiske hager i Norge et solid skritt framover.

Vi på Vea ønsker dem riktig lykke til. Vi vil fortsatt holde kontakten.  Samtidig gleder vi oss til å ta imot et nytt kull fra høsten av, og fylle på i fagmiljøet med en kompetanse som har vært savnet lenge.  

 

Tekst: Ingeborg Sørheim, Lektor i kunsthistorie/ studiekoordinator, Historiske grøntanlegg

Foto: Tori Haugli, Ingeborg Sørheim og Dorte Finstad 

Oppdatert 01.10.2015

#veafagskole