English

Nettverk for gartnere i historiske anlegg

Så er det offisielt, - vi har dannet et nettverk for gartnere i historisk anlegg!

Det skjedde 1. april på Vea –Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører, etter initiativ fra Vea, og med bistand fra en arbeidsgruppe med hjemstavn i hagene på Damsgård, Jarlsberg hovedgård, Slottsgartneriet, Maihaugen og Gamle Hvam.

Nesten femti deltagere møtte opp, hovedsakelig gartnere og anleggsgartnere i offentlige og private anlegg, organisasjoner og bedrifter som NCC, TNT landskap, ByGrønt, Torgunrud, Solhatt, Hamar kommune, Oslo kommune, Dømmesmoen, Ringve botaniske hage, Statsbygg, Forsvarsbygg, Den britiske ambassade, Østfoldmuseene, Anno Museum, Bymuseet i Bergen, NIKU, Universitetet i Oslo, - med mange flere. Her var det mye energi og høy kompetanse, og bred enighet om at vi ha et fagmiljø, skal vi komme videre i utviklingen av riktig skjøtsel i våre historiske anlegg, - så ja, vi trenger et nettverk!

Til å sette oss i gang, hadde vi invitert våre kolleger fra det svenske nettverket Trädgårdsmästare i historisk miljö.

Jeanette Blom er trädgårdskoordinator på Hantverkslab ved Gøteborgs universitet, og sitter med mange av trådene i nettverket. Hun fortalte hvordan de organiserer seg og driver nettverket, og hvordan forskningen på antikvariske håndverk er organisert i det svenske universitetssystemet.

Chefsträdgårdsmästare Joakim Seiler fra Gunnebo Slott och Trädgårdar har i mange år vært sentral i å utvikle metoder for antikvarisk skjøtsel, og fortalte om sitt banebrytende arbeid med dette. Seiler arbeider nå med en doktorgrad i historisk beskjæring, som vi gleder oss til å få følge med på.

Etter lunsj fulgte en informasjonsdel om gartnerhistoriske prosjekt i Norge. Tori Haugli fra Vea og Tore Tøndevold fra Norsk Håndverksinstitutt fortalte om «Historisk beskjæring av lignoser». Som i det svenske prosjektet, undersøkes også her hvordan ulike trær og busker beskjæres for ulike formål i ulike historiske perioder. Med andre ord ligger det godt an til samarbeid her, mellom det norske og det svenske prosjektet.

Vi fikk også høre om hvordan Håndverksinstituttet jobber, og om Håndverksregisteret, der alle gartnere med antikvarisk kompetanse oppfordres til å registrere seg, -  på lik linje med andre antikvariske håndverksfag.

Jasper Kroon fra Solhatt økologisk hagebruk fortalte både om Oikos’ nye prosjekt for å ta vare på sortsmangfoldet, og Solhatts eget prosjekt «Gamle grønnsakssorter tilbake på tallerkenen». Gjennom dette siste prosjektet er det altså nå mulig å få kjøpt norskprodusert, økologisk frø fra norske, historiske sorter, - og flere kommer.

Arbeidsgruppen fikk fullmakt av nettverket til å jobbe videre med workshops, seminarer og utvikling av nettverket. Det blir en workshop på Kongsgården i løpet av august; om ljåslått av plen, i regi av Slottsgartneriet. Her er det et begrenset antall plasser. Det kom forslag til opprettelse av en blogg eller tilsvarende på sosiale medier. Inntil videre har vi gruppen «Forum for hagehistorie» på Facebook, som vi oppfordrer alle til å melde seg inn i.

Vi oppfordrer også alle til å spre ordet om utdanningen «Historiske grøntanlegg» på Vea, den eneste spesialutdanningen her til lands for gartnere i historiske anlegg. Studiet trenger noen få søkere til for å starte opp til høsten, og blir det ikke nok søkere nå, må dessverre skolen revurdere studiet.

Om lag halvparten av deltagerne rundet av kvelden med en hyggelig og høylytt middag på Sveinhaug gård.

Da ligger det an til et nytt nettverksseminar i Bergen, tidlig vår 2017, der Damsgård og Gamlehaugen blir vertskap. -  Vi er i gang!

 

Vea, 19. april 2016

For arbeidsgruppa, Ingeborg Sørheim

Be om å bli medlem av gruppen Forum for hagehistorie på facebook: Forum for hagehistorie 

Les om fagskoleutdanningen Gartner med antikvarisk kompetanse her: 

Oppdatert 03.10.2018

#veafagskole