English

Ny godkjent fagskoleutdanning på Vea!

Fagskoleutdanningen "Driftsledelse gartner og grønt", er nå godkjent av fagskolestyret på Vea.

Vea – Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører fikk fagområdegodkjenning av NOKUT i 2012. Det betyr at NOKUT har gitt Vea godkjenning til å etablere nye fagskoleutdanninger selv. Dette er den første fagskoleutdanningen som er utviklet og godkjent av fagskolen etter at Vea fikk fagområdegodkjenning i 2012.

Prosjektgruppa for den nye fagskoleutdanningen "Driftsledelse gartner og grønt" har jobbet med utvikling av utdanningen i over et år. Prosjektgruppa har bestått av ansatte fra Vea, Gjennestad videregående skole og et bredt sammensatt fagmiljø i Vestfold.

Etter at prosjektgruppa har utviklet fagskolestudiet, er det blitt vurdert av sakkyndig komité. Sakkyndig komité har bestått av: Magne Bergerud (Gartner), Sigrid Mogan (Sivilagronom med pedagogisk utdanning), Olaf Holm (Sivilagronom).

Sakkyndig komité sin konklusjon er: Tilbudet for fagskoletilbudet «Driftsledelse gartner og grønt» er anbefalt godkjent av sakkyndig komité.

Det er fagskolestyret som avgjør om studiet skal tilbys eller ikke. Fagskolestyret sin avgjørelse er: Fagskolestyret godkjenner fagskolestudiet Driftsledelse gartner og grønt. Sakkyndig komite sitt forslag til forbedring følges opp av administrasjonen.Fagskolestyret vedtar at studiet startes opp i september 2014 under forutsetning av at det er minst 10 kvalifiserte søkere som takker ja til studieplass. Det skal informeres og markedsføres om studiet i øvrige Nordiske land.

Det vil være mulig å søke om studieplass til Driftsledelse gartner og grønt fra 1. mai 2014.

Fagskolestyret ved Vea – Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører har vedtatt at det nye fagskolestudiet "Driftsledelse gartner og grønt" skal starte opp fra høsten 2014. På bildet er også avdelingsleder gartnerfag, Anne Hagen Bakken, utviklingsleder Hildegunn Aas og rektor Stein Aarskog.

Her kan du lese mer om Driftsledelse gartner og grønt.

Tekst: Dorte Finstad
Foto: Anne Stine Solberg

Oppdatert 02.10.2015

#veafagskole