English

Ny rektor tilsatt ved Vea

Vea – Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører har tilsatt Stein Aarskog som ny rektor.

Stein Aarskog har de to siste årene vært ansatt som Pedagogisk utviklingsleder ved fagskolen og han har vært fungerende rektor siden 1. april 2012. Stein har gjennom disse to årene tilegnet seg god kunnskap om Vea. Han har også deltatt i de siste årenes arbeid med å søke om fagområdegodkjenning. 

Fagskolen hadde fire søkere til rektorstillingen; tre eksterne og en intern; hvorav to kvinner og to menn. Alle fire ble vurdert som aktuelle og var i førstegangsintervju. Etter samlet vurdering av søkerne, rektors ansvar og oppgaver på Vea, ble Stein vurdert som den klart beste kandidaten.

Viktige oppgaver for skolens rektor og medarbeidere framover er å sikre at Vea tilbyr utdanninger med høg kvalitet og relevant faglig innhold for studentene og bransjene. Arbeidet med å tilpasse intern organisering og samtidig videreutvikle skolens kurs- og utdanningstilbud er to andre viktige lederoppgaver for vår nye rektor. 

 

På bildet er Stein under årets skoleavslutning på Vea.

Foto: Dorte Finstad

Oppdatert 02.10.2015

#veafagskole