English

Nytt spennende studium på Vea: Grønn gründer – etablering og produktutvikling i grøntsektoren.

Går du med en Gründer i magen og ønsker å starte egen virksomhet innenfor «det grønne», da kan dette studiet være midt i blinken for deg!

Det er et nasjonalt mål å heve kompetansen innenfor landbruket, herunder ønskes nyetableringer og utvikling av tilleggsnæringer.

Det er en økende etterspørsel etter norske råvarer og etablerte produsenter ønsker seg rekruttering og økt volum i næringen.

På bakgrunn av dette har Vea sammen med representanter fra næringen selv, utviklet et fagskolestudium som har fokus på å teste ut ideer, utvikle produkter og etablere egen virksomhet der plantemateriale på en eller annen måte er involvert.

Studiet henvender seg til Gründeren – også kalt etablereren, som ønsker å

  • utvikle eller forbedre et produkt eller konsept som på en eller annen måte gjør bruk av plantemateriale som råvare
  • etablere sin egen bedrift på bakgrunn av dette 

Vi har som mål å starte studiet i 2016 så følg med på vår hjemmeside for mer informasjon eller ved å ta kontakt med

Hildegunn Aas på e-post hildegunn.aas@vea-fs.no eller mobil 970 13 353.

 

Norge trenger Grønne gründere!

Velkommen til et grønt år på Vea!

Studieplan for Grønn gründer

Oppdatert 01.10.2015

#veafagskole