English

Praktisk oppdrag for Park- og hagedriftstudenter

Da LOG utemiljø igjen inviterte til fagmesse for park- og anleggsbransjen i Norge, fikk fagskolestudentene på Vea et praktisk oppdrag.

Da Vea før sommeren gikk i dialog med LOG om at avgangsstudentene muligens kunne få i oppdrag å designe LOG´s stand på fagmessen for Park og Anlegg 2015 så jeg raskt at dette kunne være en ypperlig praksisoppgave for våre studenter. De måtte forholde seg til oppdragsgivers behov og den godkjente planen skulle ferdigstilles.

Kartlegging
Når en hagedesigner skal ta fatt på et oppdrag er det tre ting som aller først må kartlegges: Hvem er det for, hva er det for og hvor ligger det. Når funksjon er kartlagt skal innholdet settes i system og her ligger essensen i hva god hagedesign dreier seg om: form og proporsjoner.

Elevene gikk sammen i grupper, fordelte oppgaver og fikk to dager på seg til å presentere en ferdig løsning for kunden. En planløsning ble valgt ut og denne skulle studentene bygge dagen før messen åpnet.

Gruppen som fikk realisert sin planløsning; fra venstre; Linda Svendsen Raftevoll, Christer Furre Andersen og Eldrid Grytøyr. Ja det fungerte, og dere har god grunn til å smile bredt. I bakgrunnen skimtes Vea-studenter som tar seg en velfortjent pust i bakken etter flott innsats i å få alt på plass. Hele klassen rigget og var problemløsere da planen ble realisert.

Linda, Eldrid og Christer´s leverte en helhetlig og profesjonell løsning. Plantegningen var funksjonell, lett lesbar med fargekoder for ulike leverandører og en teknisk plan med tilhørende snitt som ga kunden en idé om hvordan designet ville fungere i rommet. Sist men ikke minst både bestillingsliste over produkter og en planteliste med fotomontasje som viste komposisjon med beplantning. Materiellet fungerte både for LOG som skulle bestille materiell og for resten av klassen som skulle rigge.

Rigging settes i gang og her er Liv Opsahl fra LOG Utemiljø (til høyre) i dialog med Eldrid. Et par nye produkter har kommet til og enkelte utstillere har ikke levert det som var planlagt. Litt justering må til.

Standen var på hele 200 m2, her er studentene i sving med å dele inn rom etter planen med ulike belegg på gulvet.

Kaja monterer LOG´s kanter (Urban) i cortensstål, som skal ramme inn feltet med grusarmering. Praktiske problemer ble løst på strak arm for å få systemet til å fungere innendørs.

 

Dekket er nærmest ferdig lagt og inndeling av rom begynner å ta form. Inger Hilde har gjort unna gangstien. ”Hva står på planen mon tro”. Kaja holder stilen med sine kanter, stål og stein. Presisjon; ”Hva mener du Eva, skal den stå her eller passer denne faktisk bedre litt lenger borte?” Små justeringer må til, virker designet? Hvilke materialer passer til hverandre?  Mange hensyn å ta når detaljene skal på plass.

Flott display med Storus planteurner med innebygget belysning fra Degardo. Grønne planter fungerer fint i dette rommet der mange elementer ellers slåss om oppmerksomhet.

Idé og resultat

”Denne viser godt hvordan planløsningen vil fungere, skulle sett flere slike,” sa Liv da vi gikk gjennom plankartet.

Godt jobba!

Da messen åpnet sine dører var standen klar til å ta imot besøkende, både LOG og deres leverandører var strålende fornøyde med innsatsen studentene fra Vea hadde vist. Godt samarbeide, effektiv rigging og problemløsing underveis for å få alt på plass. ”Karakter til blank A for den flotte jobben dere alle utførte”. Så får vi håpe at studentene lærte noe på veien, litt om hvor viktig en god presentasjon på papiret kan være, litt om kunne se kundens behov, litt om form og funksjon og litt om hva hverdagen som oftest byr på av små overraskelser.

Tekst og foto: Kari Schøyen, faglærer hagedesign

 

 

 

Oppdatert 09.12.2015

#veafagskole