English

Realkompetansevurdering på Vea

Lurer du på om realkompetansevurdering kan være aktuelt for deg?

Hva er realkompetanse?
Realkompetanse er kunnskaper som søkeren har fått gjennom yrkespraksis, betalt eller ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid, utdanning eller tilegnet på annen måte.

Hvem kan søke om realkompetanse?
Søkere som ikke oppfyller det formelle opptakskravet kan bli realkompetansevurdert.

Hvordan skal du gå frem for å få realkompetansevurdering?

Opptakskomiteen ved fagskolen kan gi deg informasjon om hvordan du skal gå frem for å bli realkompetansevurdert. Du kan henvende deg til:


Avdelingsleder gartnerfag Anne Hagen Bakken tlf: 41460584
Avdelingsleder blomsterdekoratør Hildegunn Aas tlf: 97013353

Du kan lese om realkompetansevurdering i Retningslinjer for realkompetansevurdering

Oppdatert 14.09.2018

#veafagskole