English

Restaurering av fjellhagen på Vea, del 1

Fjellhagen på Vea ble etablert på 1930-tallet og var i mange år et vakkert skue for de som reiste med tog forbi Vea. 

De siste årene har ikke Fjellhagen blitt skjøttet, så nå er den delvis gjengrodd og steinmurene begynner å gli ut fra sin opprinnelige plassering. Men, nå skal Fjellhagen restaureres og studentene på fagskoleutdanningen Historiske grøntanlegg har fått oppdraget!

Det var 12 studenter som startet på fagskoleutdanningen Historiske grøntanlegg på Vea i august 2016. Allerede den første uka med samling var studentene i gang med fag og de begynte arbeidet med en øvingsoppgave som de skal jobbe med det første studieåret. Studentene startet med å måle opp den gamle og nesten gjengrodde Fjellhagen på Vea. De startet med oppmåling av murer, trappen, trær, dammen osv. Hensikten med denne oppgaven er å lage en planteplan slik at Fjellhagen kan tilbakeføres til en flott og synlig Fjellhage som etter hvert kan skjøttes og driftes som ett løpende anlegg.

Viktig med diskusjon underveis i registreringen

Registrering og tegning av skisse 


Noen av studentene måtte grave frem deler av trappen for å kunne få frem alt. Har de funnet hele trappen eller er det noe som mangler?

Veien videre er å få alt inn på et kart og deretter registrere planter som er der, lage planteplan, oppformering av planter til vinteren, planting til våren og få et flott anlegg allerede til neste sommer.

Tekst og foto: Tori Haugli

Oppdatert 03.10.2018

#veafagskole