English

Restaurering av fjellhagen på Vea, del 2

Studentene på fagskoleutdanningen Historiske grøntanlegg har fullført restaureringen av Fjellhagen på Vea.

I løpet av vinteren 2016/17 har studentene på Historiske grøntanlegg lagd planteplan for Fjellhagen og bestilt stauder ut fra planen. Disse er valgt ut med tanke på at Fjellhagen skal tilbakeføres til opprinnelig 1930-tallsutforming.

Før studentene kom på samling uke 19 måtte jorda i Fjellhagen skiftes ut da den var full av ugras og uønskede vekster. Dette ble utført med liten gravemaskin. Det ble tilført ny jord Hage-Mix fra Grønn Vekst. Under laget med ny jord ble det lagt maisduk for å redusere ugras å vokse opp. Det ble og utført noe ugrasluking da det var en del stort ugras mellom steinene og steder hvor gravemaskina ikke kom til. Mye var klart til studentene kom på samling.

Det var avsatt flere økter til å jobbe i Fjellhagen i løpet av uka studentene hadde samling og de startet allerede første økt med stor iver og lyst, det var fortsatt en del ugras igjen og tråkksteiner var ikke lagt på plass igjen. Noen av steinene i muren var litt løse eller lå litt feil. Disse ble rettet opp og trinnene i trappen ble grundig gjennomgått. Noen er flyttet på for å kunne bli bedre å gå i.

Ved legging av tråkkheller ble det gravd ut renne, lagt fiberduk, med sand oppå slik at steinene kunne legges godt.

  

Da feltet stort sett var luket, steiner rettet på og alt var klart til planting ble staudene satt ut etter planteplan.  Etter at plantene var satt ut oppe på jorda ble plan sjekket og studentene vurderte om det så riktig ut. Noen planter ble flyttet for å få riktig bilde. Staudene ble plantet og det ble tilført hønsegjødsel samtidig. Det ble også vannet på feltet rett etter planting.

Det var ikke planlagt at øverste felt av Fjellhagen  skulle restaureres på dette tidspunktet, men tid og arbeidslyst gjorde at hele feltet ble restaurert. Spireahekk og tujahekk øverst i hagen ble fjernet for å kunne få satt inn en Ja-benk som fra tidligere kilder har vært her. I løpet av sommeren skal noen flere stauder plantes inn og vanlig skjøtsel som vanning og ugrasbekjempelse skal gjennomføres.

Studenter og faglærer på Historiske grøntanlegg. Bildet er tatt i mai 2017.

Alle studentene og andre involverte var veldig fornøyde med arbeidet som hadde blitt utført i løpet av denne samlingsuka og gleder seg til å se hagen igjen til høsten ved neste samling.

Fjellhagen mai 2017

   

Fjellhagen juni 2017

      

Tekst og foto: Tori Haugli

Les også: Restaurering av Fjellhagen på Vea, del 1

 

Oppdatert 03.10.2018

#veafagskole