English

Restplasser ved Norges grønne fagskole – Vea

Ønsker du å ta høyere yrkesfaglig utdanning innen grønne fagområder?

Vi tar imot søknader helt til alle studieplasser er fulltegnet. Dette er studietilbudene ved Norges grønne fagskole – Vea, som det fortsatt er mulig å søke til for studiestart høsten 2019.

Anleggsgartnertekniker (90 studiepoeng, deltid over to år)

Er du anleggsgartner og ønsker en lederutdanning, er dette studiet for deg. Som anleggsgartnertekniker har du kompetanse til å planlegge, analysere, organisere og lede arbeidet i forbindelse med byggeprosesser og prosjekter i anleggsgartnerbransjen. Innbakt i studiet får du også undervisning i mesterfagene, slik at du kan søke Mesternemda om mesterbrev.

Studiestart 14.oktober 2019

Les mer: Anleggsgartnertekniker 
Søk her: Søknadsskjema for opptak ved Norges grønne fagskole – Vea

Lokal overvannsdisponering (30 studiepoeng, deltid over ett år)

Lokal overvannsdisponering (LOD) inngår stadig oftere i byggeprosjekter. Studiet gir deg kompetanse på hvordan gode LOD-tiltak bruker overflatevann som ressurs ved hjelp av blå-grønne løsninger der vann og vegetasjon er i fokus. Studiet passer for anleggsgartnere og ansatte i vann- og avløpsbransjen.

Studiestart 19.august 2019

Les mer: Lokal overvannsdisponering
Søk her: Søknadsskjema for opptak ved Norges grønne fagskole – Vea

Blomsterfaglig produktutvikling (30 studiepoeng, deltid over ett år)

Er du blomsterdekoratør og ønsker å videreutvikle deg i blomsterdekoratørfaget, da er dette utdanningen for deg. Etter endt utdanning har du kompetanse innen markedstilpasset produktutvikling i blomsterdekoratørfaget med vekt på håndverk, kvalitet og lønnsomhet. I blomsterfaglig fordypning jobber du med utvikling av fagets disipliner og teknikker.

Studiestart 19.august 2019

Les mer: Blomsterfaglig produktutvikling 
Søk her: Søknadsskjema for opptak ved Norges grønne fagskole – Vea

Antikvarisk drift og skjøtsel (30 studiepoeng, deltid over ett år)

Studiet er for gartnere og anleggsgartnere som ønsker mer kompetanse innen historiske anlegg. Du lærer deg å behandle hagen som et kulturminne gjennom gartnerhåndverket og den daglige drift og skjøtsel. Du lærer også å utarbeide drift- og skjøtselsplaner for historiske anlegg. 

Studiestart 19.august 2019

Les mer: Antikvarisk drift og skjøtsel
Søk her: Søknadsskjema for opptak ved Norges grønne fagskole – Vea


Disse utdanningstilbudene er fulltegnet:

 • Grøntanleggsforvaltning
 • Hageplanlegging
 • Grønn helse
 • Gartnerutdanning for voksne
 • Vg2 blomsterdekoratør
Disse utdanningstilbudene starter ikke:
 • Blomsterdekoratørutdanning, heltid starter ikke opp på grunn av for få søkere
 • Mesterbrevutdanningen med studiested Oslo, starter ikke opp i Oslo, men tilbys på Vea.

Disse utdanningstilbudene har planlagt oppstart fra høsten 2020:

Fagskoleutdanning

 • Grønn helse
 • Botanisk design og ledelse
 • Blomsterfaglig konseptutvikling og ledelse
 • Gartner med antikvarisk kompetanse
 • Historiske grøntanlegg
 • Grøntanleggsaforvaltning
 • Planlegging og skjøtsel av grøntanlegg
 • Skjøtsel og drift av uteområder
 • Experimental expressions with plant materials

Videregående utdanning for voksne:

 • Gartnerutdanning
 • Blomsterdekoratør, deltid
Videregående utdanning:
 • VG2 blomsterdekoratør 

Søknadsfrist for studiestart høsten 2020 er 15.april 2020

Oppdatert 06.08.2019

#veafagskole