English

Roy er utdannet anleggsgartner og tar fagskoleutdanning på Vea.

Flere fra anleggsgartnerbransjen burde ha tatt denne utdanningen, men også folk som har ansvaret for grønt vedlikehold i kommunene.

Navn: Roy Scholten

Klasse: Skjøtsel og drift av uteområder

Alder: 41

Kommer fra: Opprinnelig fra Nederland, men bor i Bergen.

Bakgrunn: Skogbruksskole i Nederland, Naturfag. Begynte å jobbe for anleggsgartnermester Wikholm i 2002. Har fagbrev som anleggsgartner.

Arbeidsgiver: Wikholm anleggsgartnermester AS

Hvorfor valgte du å gå på Vea for å ta Skjøtsel og drift av uteområder?

Jeg er Anleggsleder i vedlikeholdsavdelingen hos Wikholm. Etter 14 år i jobben, følte jeg at det var på tide å få papirer på den jobben jeg utfører til daglig. Jeg møtte ansatte fra Vea på Park- og anleggsmessen og fikk vite om denne utdanningen der. Wikholm sin sønn Thor- Andre, har tatt Anleggsgartnerteknikerutdanning på Vea og jeg har stilt han en del spørsmål om skolen her.

Hvordan stilte arbeidsgiver seg til at du ville gå på skole?

Han var positivt innstilt til det og betaler for utdanningen min. Han synes det er viktig å ha gode muligheter for videre utdanning i Norge og er veldig aktiv med dette.

Hvordan er undervisningen lagt opp?

Undervisningen er fint lagt opp. Skulle ønske at vi kunne ha mer undervisning tidligere på høsten, slik at vi fikk med oss mer av det grønne. Vi hadde en samlingsuke i september og så hadde vi neste samling i november. Det er fint å kunne komme til Vea noen uker innimellom. Jeg var redd jeg skulle være jeg den eldste her, men det er jeg ikke.

Kjører bil til og fra Vea og bor på hybel på skolen når jeg er inne på samling. Det går helt fint. Jeg kan alltid ta fly eller kjøre en annen rute om det skulle være stengt på Filefjell.

Hvordan trives du på Vea og i klassen?

Det er trivelig. Vi har flinke lærere, bra skolemiljø!

Hva gjør du etter endt utdanning?

Jeg fortsetter å jobbe hos Wikholm og så har jeg søkt på en ny fagskoleutdanning her på Vea. Jeg har lyst til å ta fagskoleutdanningen Park- og hagedrift også.

Hva vil du si til andre som vurderer å søke til fagskoleutdanningen Skjøtsel og drift?

Bare å gjøre det! Du lærer mye nytt selv om du har vært i faget i mange år. Det er veldig bra å få gjort det. Jeg er heldig som har en arbeidsgiver som har fokus på at de ansatte skal få mer kompetanse og utvikle seg videre.

Er det noe annet du har lyst til å si?

Vi har god tilgang på kunnskap. Biblioteket er veldig bra. Fasilitetene på Vea er gode.

Tekst og foto: Dorte Finstad

Oppdatert 27.02.2017

#veafagskole