English

Siv er på vei til USA for å være dommer i VM

1.-3.mars arrangeres VM i blomsterdekorering i Philadelphia og Siv Engen Heimdahl er valgt ut til å sitte i den tekniske komiteen.

Siv er faglærer ved Norges grønne fagskole – Vea. Til daglig underviser hun blant annet på fagskoleutdanningene «Botanisk Design og ledelse» og «Experimental expressions with plant materials» der håndverkere med ulik fagbakgrunn lærer å bruke botaniske materialer kombinert med eget fagområde. Men nå er det VM som gjelder!

VM i blomsterdekorering. Hva er det?

Det er et mesterskap der blomsterdekoratører fra hele verden deltar og konkurrerer om tittelen som verdens beste blomsterdekoratør.

Antall deltagere i VM

Det er 23 deltagere og de representerer Norge, Danmark, Sverige, Finland, Australia, Canada, Kina, Tsjekkia, Tyskland, Storbritannia, Frankrike, Hong kong, Italia, Ungarn, Japan, Korea, Mexico, Russland, Spania, Vietnam, USA, Kinesisk Taipei og Nederland.

Hvem kan delta i VM?

I Norge er det Interfloras «Dommer og fagråd», som velger ut en blomsterdekoratør som skal representere Norge i VM.

Hvem er valgt ut for å representere Norge?

Det er Elin Susann Havreberg. Hun er en ung og lovende blomsterdekoratør.  Elin har konkurranseerfaring ved at hun har deltatt i både nasjonale og internasjonale mesterskap tidligere. Hun har også fagskoleutdanning, som er en god kompetanse å ha med seg inn i forberedelser og deltagelse i mesterskapet. Vi gleder oss til å se henne på VM!

Du skal delta som dommer. Hvordan ble det til at du skal dømme i VM?

Jeg fikk en forespørsel fra VM arrangøren, med spørsmål om jeg kunne stille i teknisk komite.

Det er to typer jury i VM. En jury og en teknisk komite. Juryen vurderer blomsterarbeidene som deltagerne lager, de skal vurdere komposisjon, farge, ide og teknikk.

Teknisk jury er de som skal ha oversikt og følge med på alt deltakerne og assistenter gjør i forberedelsestid og konkurransetid.  Vi skal kvalitetsikre at reglene overholdes under hele gjennomføringen av mesterskapet. Hvis det fremtrer brudd på reglene er det vi som gir de negative straffepoengene.

Hvordan blir man dommer?

For å bli dommer må man være blomsterdekoratør og ha erfaring fra mesterskap. Det er «Dommer og fagrådet» som foreslår aktuelle kandidater. Etter forespørsel kan da starte som dommeraspirant. Senere blir man ev godkjent dommer i Interflora Norge SA. Videre er også mulig å bli nasjonal og internasjonalt godkjent dommer gjennom The International Florist Organisation, Florint. 

Utvikling av dommersertifisering

De siste årene har Europas største blomsterorganisasjoner ledet av Florint Organisation, jobbet med å utvikle en mer formell sertifisering av dommere i hele Europa. Dette for å kvalitetsikre nødvendige egenskaper og kompetanse hos fremtidige dommere. Jeg har også deltatt i dette arbeidet.

I samråd med Vea og Interflora har jeg gått gjennom alle prosessene og er i dag sertifisert som Dommer i Interflora, Nasjonal dommer, Internasjonal dommer, samt at jeg er sertifisert til å sitte i AC-komite (Assessment Committee) Dette betyr at jeg i tillegg til å kunne dømme i alle typer blomster-mesterskap, bidrar i arbeidet med å kvalitetsikre tilstrekkelig kompetanse og sertifisere fremtidige dommere.

Hvilke andre mesterskap har du dømt tidligere?

Jeg har blant annet vært dommer i flere Norgesmesterskaper. Videre kan jeg nevne mesterskap som Dansk, Finsk, Spansk, Italiensk, Nordic Flower Cup og Europamesterskapet.

Aktuelle lenker:

 

Siv på dommeroppdrag for Interflora Danmark og Dansk mesterskap i blomsterdekorering.

Tekst og foto: Dorte Finstad

Oppdatert 07.02.2019

#veafagskole