English

Søkertallet økte med 47% på Norges grønne fagskole – Vea

Ved søknadsfristen som var 15.april hadde Vea en total økning i antall søkere på 47% i forhold til 2017.

Fagskoleutdanning

Spesielt gledelig er det at søkningen til fagskoleutdanningene har gått opp med 49%! Flere av fagskoleutdanningene har oversøkning, og det er venteliste på å få studieplass. På noen av tilbudene er det pr. i dag for få søkere til at de kan starte opp.

Utdanning for voksne på videregående nivå

Vea tilbyr både gartner- og blomsterdekoratørutdanning for voksne som har annen utdanning fra før. Det er svært mange som ønsker å ta gartnerutdanning og med nesten hundre søkere til 25 plasser, betyr det at ikke alle kommer inn. På blomsterdekoratørutdanningen er det også god søkning, og det ser ut til at det blir to fulle klasser, en på heltid og en på deltid.

Tekst: Dorte Finstad

Foto: Turid Haugen

På bildet er Stein Aarskog (rektor), Anne H. Bakken (avdelingsleder gartnerfag),  Hildegunn Aas (avdelingsleder blomsterdekortaørfag), Kerstin Sandburg (studieadministrasjon) og Dorte Finstad (Markeds- og informasjonsrådgiver). 

 

 

Oppdatert 07.05.2018

#veafagskole