English

Søknad og opptak 2015, sen

Vurderer du å bli student på Vea fra høsten 2015? Det er fortsatt mulig å søke på noen av våre utdanningstilbud.

 

Ledelse i håndverksfag
Har søknadsfrist 15.august 2014. Opptaket vil skje rett etter 15.august, og du kan forvente å få svar på søknaden innen 1.september 2014. Studiestart er 17.september for de som vil ta utdanningen i Trondheim og 15.oktober for de som vil ta utdanningen på Vea.

Eksperimentell formgivning og Park- og hagedrift hadde søknadsfrist 15. april, men vi gjennomfører et suppleringsopptak rett før studiestart dersom det er igjen noen ledige plasser.

Fagskoleutdanningene Anleggsgartnertekniker og Historiske grøntanlegg starter opp høsten 2015 og har søknadsfrist 15. april 2015.

Gartnerutdanning og blomsterdekoratørutdanning
For opptak til utdanninger på videregående nivå var søknadsfristen 1. mars 2015. Dette gjelder blomsterdekoratørutdanning og gartnerutdanning. Vi gjennomfører et suppleringsopptak dersom det skulle være igjen ledige plasser. 

VG2 Blomsterdekoratør

Søknad til opptak på Vg2 blomsterdekoratør behandles av fylkene. Hedmark og Oppland fylkeskommune kjøper plass til sine elever på Vea. Det kan alle andre fylker gjøre også. Om du kommer fra et annet fylke enn Hedmark eller Oppland, bør du kontakte opptakskontoret og be om at de kjøper plass til deg på Vea. 

Det tas forbehold om nok søkere for oppstart av alle studier.

Søknad om studieplass

Søknad om studieplass på Vea skal sendes inn via Elektronisk søknadsskjema

Etter at du har fylt inn dine opplysninger i det elektroniske søknadsskjemaet, vil du umiddelbart få en bekreftelse om at søknaden er mottatt. Du vil også få en e-post om at søknaden er mottatt og i denne e-posten blir du spurt om å svare på noen spørsmål som en tilbakemelding til oss. Vi håper at du tar deg tid til å svare på denne.

Opptak av nye elever og studenter

Søknader til studietilbud som har søknadsfrist 15.august vil bli behandlet etter søknadsfristen, og du kan forvente å få svar innen 1.september. Til de andre utdanningene vil det bli tatt opp nye studenter helt frem til studiestart dersom det skulle være ledige plasser. 

Studiestart for alle nye studenter er 19. august 2014. Med unntak av de som starter på Driftsledelse gartner og grønt og Ledelse i håndverksfag.

Er det noe du lurer på så ring oss på 62362600 eller send en e-post: vea@vea-fs.no

Tekst og foto: Dorte Finstad

Oppdatert 30.09.2015

#veafagskole