English

Søknad og opptak 2016

Fra 1. januar kan du legge inn din søknad om opptak til utdanninger ved Vea – Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Søknad om studieplass

Søknad om studieplass på Vea skal sendes inn via Elektronisk søknadsskjema

Etter at du har fylt inn dine opplysninger i det elektroniske søknadsskjemaet, vil du umiddelbart få en bekreftelse om at søknaden er mottatt. Du vil også få en e-post om at søknaden er mottatt. Etter dette vil du ikke høre noe fra oss, før søknadsfristen er utløpt og opptaket er gjort.

Opptak av nye elever og studenter

Alle utdanningstilbud ved Vea har søknadsfrist 15.april og du kan forvente svar på søknaden innen 1.mai 2016. Det vil bli gjennomført fortløpende supplerende opptak etter søknadsfristen dersom det skulle være ledige plasser. 

VG2 blomsterdekoratør

For deg som skal søke til videregående på VG2 blomsterdekoratør, skal søknaden sendes gjennom VIGO. Søknadsfristen er 1.mars 2016

Videregående nivå

For opptak til utdanninger på videregående nivå er søknadsfristen 15.april 2016. Etter fristen gjennomføres det fortløpende supplerende opptak ved ledige plasser. 

Dette gjelder:

 • Blomsterdekoratørutdanning, heltid
 • Blomsterdekoratørutdanning, deltid
 • Gartnerutdanning, deltid
Fagskole

For opptak til fagskoleutdanninger er søknadsfristen 15. april 2016. Etter fristen gjennomføres det fortløpende supplerende opptak ved ledige studieplasser.

Dette gjelder for fagskoleutdanningene:

 • Botanisk design, del 2
 • Eksperimentell formgivning med plantemateriale
 • Driftsledelse gartner og grønt
 • Grønn gründer - etablering og produktutvikling i grøntsektoren
 • Historiske grøntanlegg 
 • Ledelse i håndverksfag
 • Park- og hagedrift

Disse fagskoleutdanningene har studiestart i 2017:

 • Skjøtsel og drift av uteområder
 • Anleggsgartnertekniker

Informasjonsmøter:

Om du har lyst til å komme til Vea på besøk, har vi planlagt å holde to informasjonsmøter på Vea. Da vil du få generell informasjon om skolen og våre studietilbud, du vil få møte noen av faglærerne og det blir mulighet for omvisning på skolen. 

 • Mandag 1. februar 2016 kl. 18.00
 • Torsdag 12.mai 2016 kl.18.00


Besøksdag for elever som vil søke VG2 Blomsterdekoratør

For elever som går Design og håndverk VG1 har vi besøksdag 5. februar 2016. Du kan lese mer om besøksdagen her: Besøksdag på Vea

Det tas forbehold om nok søkere for oppstart av alle studietilbud.

Elektronisk søknadsskjema

Er det noe du lurer på så ring oss på 62362600 eller send en e-post: vea@vea-fs.no


Tekst: Dorte Finstad 

Oppdatert 12.02.2016

#veafagskole