English

Søknad og opptak for 2015

Fra 1. januar kan du legge inn din søknad om opptak til utdanninger ved Vea–Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Søknad om studieplass

Søknad om studieplass på Vea skal sendes inn via Elektronisk søknadsskjema

Etter at du har fylt inn dine opplysninger i det elektroniske søknadsskjemaet, vil du umiddelbart få en bekreftelse om at søknaden er mottatt. Du vil også få en e-post om at søknaden er mottatt og i denne e-posten blir du spurt om å svare på noen spørsmål som en tilbakemelding til oss. Vi håper at du tar deg tid til å svare på denne.

Opptak av nye elever og studenter

Søknader til studietilbud som har søknadsfrist 1.mars vil bli behandlet etter søknadsfristen, og du kan forvente å få svar innen 16.mars. Fagskoleutdanningene har søknadsfrist 15.april og du kan forvente svar på søknaden innen 1.mai 2015. Det vil bli gjennomført suppleringsopptak etter søknadsfristene dersom det skulle være ledige plasser. 

Videregående nivå

For opptak til utdanninger på videregående nivå er søknadsfristen 1. mars 2015. Etter fristen gjennomføres det fortløpende supplerende opptak ved ledige plasser. 

Dette gjelder:

  • Blomsterdekoratørutdanning, heltid
  • Gartnerutdanning, deltid
Fagskole

For opptak til fagskoleutdanninger er søknadsfristen 15. april 2015. Etter fristen gjennomføres det fortløpende supplerende opptak ved ledige studieplasser.

Dette gjelder for utdanningene:

  • Anleggsgartnertekniker
  • Botanisk Design
  • Eksperimentell formgivning med plantemateriale 
  • Historiske grøntanlegg 
  • Ledelse i håndverksfag
  • Park- og hagedrift
  • Skjøtsel og drift av uteområder

VG2 blomsterdekoratør

For deg som skal søke til videregående på VG2 blomsterdekoratør, skal søknaden sendes gjennom VIGO. 

Informasjonsmøter:

Om du har lyst til å komme til Vea på besøk nå før du søker, har vi planlagt å holde tre informasjonsmøter på Vea. Da vil du få generell informasjon om skolen og våre studietilbud, du vil få møte noen av faglærerne og det blir mulighet for omvisning på skolen.

Onsdag 3. desember 2014 kl.18.00 

Mandag 2. februar 2015 kl. 18.00

Torsdag 7.mai 2015 kl.18.00

Besøksdag for elever som vil søke VG2 Blomsterdekoratør

For elever som går Design og håndverk VG1 har vi besøksdag 6. februar 2015

Det tas forbehold om nok søkere for oppstart av alle studier.

Elektronisk søknadsskjema

Er det noe du lurer på så ring oss på 62362600 eller send en e-post: vea@vea-fs.no

Foto: Selma Frivoll
Tekst: Dorte Finstad 

Oppdatert 30.09.2015

#veafagskole