English

Solbærprodusent Stine Mølstad

Stine Mølstad er solbærprodusent og vi har snakket med henne om det å være en Grønn gründer.

Navn: Stine Mølstad

Aktuell med: Har sittet i sakkyndig komite som har vurdert innholdet i studieplanen til fagskoleutdanningen Grønn gründer som starter opp på Vea i august 2016.

Bakgrunn: Bonde, solbærprodusent og kommunikasjonsrådgiver. Dyrker 350 mål med solbær.

Du har også jobbet med produktutvikling, kan du si noe om det?

Her på Mølstad var det solbærproduksjon da jeg tok over driften av gården. Jeg lærte mye om hvor sunt solbær er og ønsket å ha fokus på det. Jeg ønsket også at flere unge skulle bruke solbær og at det skulle være tilgjengelige produkter av solbær som ikke var fulle av sukker. Jeg lagde en bok om solbær for å øke bevisstheten rundt dette unike bæret. Boken handler både om dyrking og bruk av solbær med mange gode oppskrifter. Jeg har også jobbet for å få flere industriaktører til å lage produkter med solbær. Diplomis hadde en Royal fløteis med solbær fra Nes på Hedmarken og Tine hadde også en egen solbæryoghurt med solbær fra Mølstad. 

Hva mener du om behovet for flere "Grønne gründere"?

Det er mange som har behov for den kompetansen.

Du kjenner innholdet i fagskoleutdanningen Grønn gründer, kan du si noe om det?

Grønn gründer er en fagskoleutdanning som tar studentene gjennom fasene man går gjennom som etablerer. Idé og utvikling, kompetanse og uttesting, etablering og drift, markedsføring og salg. Studentene vil få en bevissthet rundt hele prosessen fra forretningsidé til forretningsplan.

Hvem tenker du at denne utdanningen kan passe for?

Grønn gründer passer for de som vil starte eller videreutvikle en virksomhet. Det kan være de som driver et småbruk, en gård eller et gartneri og som ser på gården som en ressurs.

Hva tror du de som velger å gå "Grønn gründer" vil få ut av dette studiet?

De vil få en bevisstgjøring rundt de ressursene de har, egen kompetanse og andre ressurser. De vil få til en realitetsvurdering på ideer, bli tydelig på hva de vil og finne ut om det kan være "liv laga".

Mange gründere er skapende personer og ikke drivere. Gjennom studiet må de tenke gjennom hva de ønsker å gjøre selv og hva de eventuelt skal sette bort til andre. Det er sårbart å drive alene og faren kan være at produktet blir lagt ned. Med Grønn gründer vil man få mer kompetanse innen faget, komme innenfor et miljø med andre etablerere, lære å se muligheter og erkjenne egne begrensninger.

Det som kan være spesielt for Grønne gründere er at de gjerne eier en gård og at de må tenke langsiktig. Det er så mye mer enn en vanlig bedrift som enten kan legges ned eller selges.

Vil du vite mer om solbær fra Mølstad? Se her: http://www.moelstad.no/

 

Det er vår og blomstring i frukthagen og på bærfeltene. Stine følger nøye med på om biene jobber.

Tekst og foto: Dorte Finstad

Oppdatert 30.11.2015

#veafagskole