English

Sommer og ferietid på Vea

Det er sommerstemning og ferietid for både studenter og ansatte på Vea

Ferietid
Norges grønne fagskole – Vea har begrenset aktivitet i uke 27, 28, 29, 30 og 31. Gartnere og sommerhjelper er på jobb gjennom hele sommeren for å ta vare på uteområdet, mens studenter, elever, lærere og de fleste i administrasjonen har ferie. Fra mandag 5.august er vi på plass igjen og kan ta imot alle typer henvendelser. Om du har behov for å få tak i noen, finner du oversikt over personalet og deres telefonnummer her.

Opptak
Vi tar imot søknader om studieplass helt frem til studiestart dersom det er igjen ledige plasser. Har du spørsmål om opptak, ta kontakt på e-post: vea@vea-fs.no 

Hybel på Vea
Har du spørsmål om hybel kan det sendes til hybel@vea-fs.no. De som jobber med hybeladministrasjon har ferie i uke 30, 31 og 32. I den perioden kan du ikke forvente å få svar om hybler.

Studiestart
Nesten alle nye studenter starter på Vea mandag 19.august kl.08.00. Første skoledag vil det være litt praktisk informasjon, blant annet fotografering til studentbevis før du møter klassen din og starter med undervisning. Du får lunsj og middag på skolen den første dagen. Dere som skal starte på fagskoleutdanningen Grønn helse eller Anleggsgartnertekniker, har studiestrat senere.

Fortsatt god sommer!

Tekst og foto: Dorte Finstad

Oppdatert 27.06.2019

#veafagskole