English

Studentene på Park- og hagedrift nærmer seg innspurten!

For studentene på fagskoleutdanningen Park- og hagedrift nærmer et to-års studium seg slutten, og i disse dager skal all kunnskap om å planlegge en park/hage ned på papiret.

Siste semester er som tidligere år viet en omfattende fordypningsoppgave. Alle fagdisipliner er innlemmet i oppgaven. Alt henger sammen, fra kundens behov med gitte økonomiske rammer til hvordan det endelige park- eller hageanlegget skal bygges og skjøttes. Dette er faktorer studentene må legge til grunn for selve designet. Kunnskap om materialer, konstruksjon og ikke minst beplantning. Form og farge, innhold og sammenheng.

   

I år jobber studentene med arealer tilknyttet skolens utendørsanlegg, park og hage i skjønn forening.Nå som vi har gått inn i mars måned begynner spennende planer å materialisere seg, nervøsiteten stiger litt men som faglærer er jeg glad for det jeg ser.  Her har mange gode idéer kommet ned på piret og det er ennå over en måned til innlevering. Dette vil bli bra, det er jeg sikker på. En liten stemningsrapport fra denne samlingen i bilder.

  

  

Lykke til med innspurten kjære PH15 – vi sees i oppløpet!

Tekst og foto: Kari Schøyen, faglærer i hagedesign. 

Oppdatert 13.03.2017

#veafagskole