English

Studieportefølje for Vea 2016/2017

Søkertallene til Vea har aldri vært høyere enn i 2016 og det er vi veldig godt fornøyd med!

Det har vært svært god søkning til gartnerutdanning og blomsterdekoratørutdanning som er rettet mot voksne. Samtidig er vi litt skuffet over at det ikke er flere som ønsker å ta fagskoleutdanning. Noen av utdanningene hadde for få søkere til at de kan starte opp høsten 2016. På de tilbudene som skal starte opp høsten 2016, tar vi imot søkere helt til alle plassene er oppfylt. 

Fagskoleutdanninger som starter opp høsten 2016

 • Botanisk design del 2
 • Historiske grøntanlegg
 • Ledelse i håndverksfag
I tillegg skal fagskolestudentene på disse utdanningene gå videre på sitt andre år med fagskoleutdanning på Vea:
 • Anleggsgartnertekniker
 • Park- og hagedrift
Vg2 blomsterdekoratør 

En klasse med Vg2 blomsterdekoratør starter opp 22.august 2016. Dere som bor i Hedmark og Oppland vil få svar på søknad om skolepass fra deres eget fylke. Dersom du bor i et annet fylke enn Hedmark og Oppland og ønsker å bli elev på Vea, må du ta kontakt med inntakskontoret i fylket der du bor. Vea har mulighet til å ta inn elever fra andre fylker, men fylket må gjøre avtale med Vea om kjøp av skoleplass.

Gartner- og blomsterdekoratørutdanning på videregående nivå

Vi hadde mange søkere til både gartnerutdanningen og blomsterdekoratørutdanningen på Vea. Søknadsfristen var 15.april 2016. Det gjennomføres fortløpende supplerende opptak ved ledige plasser. Er noen av disse utdanningene aktuelle for deg, anbefaler vi deg å søke, slik at du kan få tilbud dersom det blir noen ledige plasser. Høsten 2016 starter gartnerutdanning, blomsterdekoratør (heltid) og blomsterdekoratør (deltid).

Disse klassene starter opp 22.august 2016 

 • Botanisk design del 2
 • Historiske grøntanlegg
 • Blomsterdekoratørutdanning, heltid
 • Blomsterdekoratørutdanning, deltid
 • Gartnerutdanning, deltid
 • Vg2 blomsterdekoratør

Vi ønsker alle nye elever og studenter velkommen til studiestart på Vea mandag 22.august 2016!

Disse klassene har senere studiestart

 • Park- og hagedrift
 • Anleggsgartnertekniker
 • Ledelse i håndverksfag
Oppdatert 11.08.2016

#veafagskole