English

Studieportefølje på Vea 2017/2018

Søkertallene til Vea har aldri vært høyere enn i 2017 og det er vi veldig godt fornøyd med!

Fagskoleutdanning

Til fagskoleutdanningene er det stor variasjon når det gjelder innsøking. Noen tilbud har bra med søkere, mens noen av utdanningene hadde for få søkere til at de kan starte opp høsten 2017. På de tilbudene som skal starte opp høsten 2017, tar vi imot søkere helt til alle plassene er oppfylt, så her kan du fortsatt søke om opptak.

Fagskoleutdanninger som starter opp høsten 2017

 • Botanisk design del 1
 • Eksperimentell formgivning med plantemateriale
 • Anleggsgartnertekniker
 • Park- og hagedrift
I tillegg skal fagskolestudentene på Historiske grøntanlegg gå videre på sitt andre år med fagskoleutdanning på Vea.

Mesterutdanning

Vi starter opp en ny klasse for de som ønsker å ta Mesterbrev 1.september 2017. Undervisningen er lagt til helger og undervisningsted er Oslo. Både skomaker, bunadtilvirker, blomsterdekoratør, frisør, kokk, møbelsnekker og maskør- og parykkmaker er allerede påmeldt. Vi har plass til noen til, så her kan du fortsatt melde deg på.

Vg2 blomsterdekoratør 

En klasse med Vg2 blomsterdekoratør starter opp 21.august 2017. Dere som har søkt har fått svar fra Vea. Dersom du har tatt VG1 Design og håndverk, er rettighetselev og ønsker å bli elev på Vea, kan du ta kontakt med oss. Etter at ny lov om videregående opplæring ble vedtatt, har Vea mulighet til å ta inn elever fra alle fylker. 

Lovproposisjonen om friere skolevalg (Prop. 72 L (2015-2016) 

Gartner- og blomsterdekoratørutdanning på videregående nivå

Det har vært svært god søkning til gartnerutdanning og blomsterdekoratørutdanning som er rettet mot voksne. Søknadsfristen var 15.april 2017. Det gjennomføres fortløpende supplerende opptak ved ledige plasser. Gartnerutdanningen er fulltegnet og det er lang venteliste, mens det på blomsterdekoratørutdanningen er mulig å bli satt på venteliste. Høsten 2017 starter gartnerutdanning (deltid) og blomsterdekoratør (heltid).

Disse klassene starter opp 21.august 2017

 • Botanisk design del 1
 • Park- og hagedrift
 • Eksperimentell formgivning med plantemateriale
 • Blomsterdekoratørutdanning, heltid
 • Gartnerutdanning, deltid
 • Vg2 blomsterdekoratør

Vi ønsker alle nye elever og studenter velkommen til studiestart på Vea mandag 21.august 2017!

Disse klassene har senere studiestart

 • Historiske grøntanlegg,HG16, starter 28.august 2017
 • Blomsterdekoratørutdanning, deltid,BVD16, starter 28.august 2017
 • Gartnerutdanning deltid, GV16, starter 28.august 2017
 • Mesterutdanning, starter 1.september 2017
 • Anleggsgartnertekniker, starter 16.oktober 2017
Ønsker du å ta mesterbrev eller en av våre fagskoleutdanninger, legg inn din søknad her: Søknadsskjema Vea

Tekst og foto: Dorte Finstad

Oppdatert 16.08.2018

#veafagskole