English

Studieportefølje på Vea 2019/2020

Norges grønne fagskole – Vea tilbyr fleksible utdanninger på fagskolenivå innen Grønne design- og miljøfag.

Utdanningene tilbys nettbasert med samlinger. Det betyr at det blir færre samlinger på Vea enn vi har hatt tidligere, og at mer av undervisning og veiledning vil være nettbasert. Vi håper at fleksibiliteten vil gjøre det mulig for flere å kunne ta fagskoleutdanning ved siden av jobb. Flere av studietilbudene er for deg som ønsker en spesialisering innen et bestemt fagområde. Disse studiene er på 30 studiepoeng og gjennomføres over ett år. 

Fra høsten 2019 tilbyr vi disse fagskoleutdanningene: 

Studiestart høsten 2019:

Studiestart høsten 2020:

Fra høsten 2019 tilbyr vi disse utdanningene for voksne på videregående nivå:

Vi tilbyr også Vg2 blomsterdekoratør. 

Etter at ny lov om videregående opplæring ble vedtatt, har Vea mulighet til å ta inn elever fra alle fylker. Dersom du har tatt VG1 Design og håndverk, er rettighetselev og ønsker å ta blomsterdekoratørutdanning på Vea, kan du søke om opptak til Vea. Søknaden skal sendes gjennom VIGO. 

Lovproposisjonen om friere skolevalg (Prop. 72 L (2015-2016) 

Søknadsfrist til alle studietilbudene på Vea er 15.april 2019.

Tekst: Dorte Finstad

Oppdatert 13.12.2018

#veafagskole