English

Studiestart 2019

Vi ønsker alle nye studenter og elever velkommen til studiestart ved Norges grønne fagskole – Vea.

Dette skjer i oppstartsuka:

Mandag 19.august

08.00-08.30 Alle nye studenter og elever samles i skolens bibliotek der det serveres kaffe. Rektor ønsker velkommen.

08.30-12.00 Elever på Vg2 blomsterdekoratør og gartnerutdanning er sammen med studiekoordinator i klasserom.

08.30-11.30 Studenter på fagskolen har samling i klasserom, ta bilde til studentkort og klargjøre egen PC for bruk på Vea. Det blir omvisning på skolens område slik at dere blir kjent med Vea og oss som jobber her.

11.30-12.00
Lunsj for alle som tar fagskoleutdanning
12.00-12.30 Lunsj for alle som går Vg2 blomsterdekoratør og gartnerutdanning

12.30-15.30 Studenter på fagskolen har samling i klasserom

12.30-15.30 Elever på Vg2 blomsterdekoratør og gartnerutdanning
15.30-16.30 Grilling på tunet og sosialt samvær for både studenter, elever og ansatte.
16.30-17.30 For dere som skal leie hybel på Vea vil det bli felles informasjon om hybler, husleiekontrakt, renhold og brannvern i auditoriet.

Første skoledag er det gratis lunsj og grillmat til alle. Resepsjonen vil være åpen frem til 17.00.

Tirsdag 20.august

08:00- 15:00 Elever på Vg2 blomsterdekoratør og gartnerutdanning har undervisning i klasserom.
08.00-09.00 Alle nye fagskolestudenter får omvisning og opplæring i bruk av biblioteket.
09.00-11.10 IKT-opplæring for fagskolestudenter slik at dere blir kjent med ulike digitale verktøy som brukes i forbindelse med undervisning.

11.10-11.50 Lunsj

11.50-15.00 IKT-opplæring for fagskolestudenter fortsetter.
15.30-16.10 Middag for alle som har matavtale
19.00-21.00 Guidet sykkeltur i skolens nærområde (påmelding i resepsjonen)

Onsdag 21.august

08:00- 15:00 Fagskolestudenter har undervisning i klasserom.
08:00-09.00 Alle dere som skal gå Vg2 blomsterdekoratør eller gartnerutdanning får omvisning og opplæring i bruk av biblioteket.
09.00-11.10 IKT-opplæring for videregående nivå slik at dere blir kjent med ulike digitale verktøy som brukes i forbindelse med undervisning.

11.10-11.50 Lunsj

11.50-15.00 IKT-opplæring for videregående nivå slik at dere blir kjent med ulike digitale verktøy som brukes i forbindelse med undervisning.
15.30-16.10 Middag for alle som har matavtale
19.00-21.00 Pizzakveld i peisestua for alle studenter og elever

Torsdag 22.august

08:00-15:00 Ordinær undervisningsdag for alle

Fredag 23.august

08:00-15:00 Ordinær undervisningsdag for alle på fagskolen, mens Vg2 og gartner avslutter 11.10

For dere som skal bo på Vea
På grunn av lang reisevei er det mange som ønsker å komme til Vea dagen før studiestart. Det vil være åpent på skolen søndag 18.august 2019 fra 16.00 -21.00, slik at dere som ønsker det, kan få tilgang til hybel dagen før skolestart. Når dere kommer til Vea skal dere gå inn hovedinngangen. Der vil dere bli møtt av Eirik Otto som vil gi dere nøkler og vise dere hybelen. Det blir informasjon om hybel og husleiekontrakt i auditoriet mandag 19.august kl:16.30. Alle som har søkt om hybel vil få et eget skriv fra hybeladministrasjonen. Har du spørsmål om hybel kan du ta kontakt på e-post: hybel@vea-fs.no

Studentvelferd
Vea inviterer til sykkeltur i skolens nærområde tirsdag 20.august. Det er fint om du tar med egen sykkel og hjelm, dersom du har mulighet til det, men vi har også noen sykler til utlån. Det vil bli arrangert en pizzakveld onsdag 21.august slik at dere kan bli kjent med hverandre på tvers av klasser og studietilbud.

Bøker og utstyr
Vi anbefaler deg å vente med å kjøpe inn bøker og utstyr til etter at du har møtt faglærere. De vil fortelle deg hvilke bøker du må kjøpe og hvilke bøker som er anbefalt som tilleggslitteratur. Når det gjelder nødvendig utstyr som kniv, saks, verneutstyr osv. vil også faglærer gi deg gode tips om hva du bør velge. Ta allikevel med deg klær og sko til å benytte ute. Vi har opprettet en egen facebookgruppe for kjøp og salg av brukte bøker. Gruppen heter: Kjøp og salg av brukte fagbøker ved Norges grønne fagskole – Vea.

Min side
Som student/elev på Vea har du allerede fått tilgang til Min side https://minside.vea-fs.org der du finner:

 • Hvilke opplysninger vi har registrert om deg
 • Dine søknader og tilhørende dokumentasjon
 • Fravær
 • Informasjon om eksamen
 • Timeplaner
 • Annen praktisk informasjon

 

Mandag 19.august kl.08.00 er det oppstart for disse utdanningene:

 • Botanisk design og ledelse (BDL)
 • Blomsterfaglig produktutvikling (BP)
 • Gartner med antikvarisk kompetanse (GAK)
 • Antikvarisk drift og skjøtsel (AS)
 • Grøntanleggsforvaltning (GF)
 • Hageplanlegging (HP)
 • Planlegging og skjøtsel av grøntanlegg (PSG)
 • Lokal overvannsdisponering (LOD)
 • Vg2 blomsterdekoratør (VG219)
 • Gartnerutdanning, deltid (GV19)
Mandag 26.august har disse klassene sin første samling for skoleåret 2019/2020
 • Gartnerutdanning, deltid (GV18)
 • Blomsterdekoratørutdanning, deltid (BVD18)
Tirsdag 10.september kl.08.00 er det oppstart for:
 • Grønn helse (GH)
Mandag 14.oktober kl.08.00 er det oppstart for:
 • Anleggsgartnertekniker (AGT)

Studentguide 2019/2020

Vi har samlet mye praktisk informasjon som kan være nyttig å vite for deg som er student/elev på Vea. Se her: Studentguide 2019/2020

Dersom du har behov for å skrive ut Studentguiden, finner du det her: Studentguide 2019/2020

Hilsen fra oss på Vea

 

Oppdatert 18.08.2019

#veafagskole