English

Studiestart på Vea 2015

Den 18. august 2015 var det studiestart for 92. gang på Vea.

Det vil totalt bli ca.140 elever og studenter som tar utdanning på Vea – Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører dette studieåret. 

Første skoledag er en dag med mye informasjon, møter med mange nye personer og mange nye inntrykk. På Vea startet vi med å samle alle elever, studenter og ansatte i biblioetket der rektor ønsket velkommen og alle ansatte ble presentert for de nye elevene og studentene. Videre utover dagen var det informasjon om skolen, praktisk tilrettelegging, lunsj i kantina, omvisning på skolens område, samling i klassen og avslutning med grilling på tunet. 

  

Vi heiser flagget til topps på første skoledag, og det er flott med blå himmel og strålende vær. Dagen ble avsluttet med grilling og middag ute på tunet.

 

Det var mange nye og spente elever og studenter kom til Vea for sin første skoledag for å ta utdanning innen grønne fagområder og de ble tatt godt imot av Vea sine ansatte. Her er noen bilder fra middagen der ansatte og nye elever hygger seg sammen.

Dette er utdanningene som startet opp 18.august 2015

På fagskolenivå var det oppstart for disse studietilbudene:

 • Park- og hagedrift
 • Eksperimentell formgivning med plantemateriale
 • Botanisk design, del 1

På videregående utdanning for voksne var det oppstart for disse utdanningene:

 • Gartnerutdanning
 • Blomsterdekoratørutdanning

På ordinær videregående startet:

 • Vg2 blomsterdekoratør
Flere utdanninger starter opp utover høsten

Vi har flere utdanningstilbud som starter opp senere på høsten. Dette er for at tilbudene skal være tilpasset de bransjene vi tilbyr utdanning til.

I september starter en ny fagskoleutdanning for gartnere, anleggsgartnere og andre med tilsvarende kompetanse. Den utdanningen heter:

 • Skjøtsel og drift av uteområder

I oktober kommer det fjerde kullet med anleggsgartnere som skal ta fagskoleutdanningen:

 • Anleggsgartnertekniker

I januar starter vi opp en helt ny fagskoleutdanning for de som har en gründer i magen og som ønsker å etablere egen bedrift innen foredling av plantematerialer. Denne utdanningen heter:

 • Grønn gründer – etablering og produktutvikling i grøntsektoren
Studenter kommer tilbake

Vi har flere studietilbud som er to-årige og dette året er det tre klasser som kommer tilbake til Vea for å fullføre sin utdanning. Dette er de som tar utdanningene:
 • Park- og hagedrift
 • Driftsledelse gartner og grønt
 • Gartnerutdanning

Vi håper at våre studenter opplever at de har fått en god start og at de vil få en fin tid som elever og studenter på Vea.

Oppdatert 31.05.2016

#veafagskole