English

Studietur til Gunnebo slott

Studentene på fagskoleutdanningen Historiske grøntanlegg har vært på Gunnebo slott for å lære om skjøtsel i et anlegg fra 1700-tallet.

Målet med studiebesøket på Gunnebo slott var å bli kjent med de ulike praktiske oppgavene i et tilbakeført 1700-talls formalanlegg. Studentene fikk omvisning i anlegget og fikk være med på praktiske oppgaver under god veiledning av sjefsgartner Joakim Seiler.

Restaurering av gammel vei i uteanlegget på Gunnebo slott.

 
Joakim Seiler forteller om en av de gamle veiene som skal restaureres, og hvordan arbeidet skal utføres. Studentene jobber med restaureringen.
 
Anlegging av ny vei på gammel måte

  
  
Studentene i arbeid med ny vei i gamle omgivelser.

Gress

 
Sjefsgartner Joakim Seiler forteller om hvordan gresset i det historiske anlegget ble skjøttet og hvordan det så ut. Han demonstrerer hvordan gresset ble slått med ljå.
 
Studentene fikk selv trene på å slå gress med ljå.

Gresskantene
 

Kantene klippes med en kantsaks med langt skaft. Med rette gresskanter kommer de geometriske formene til sin rett.

Hekkene

 
 
Her trener studentene på vedlikehold av buksbomhekker. Nøyaktighet er viktig her også.

Økologi og historie i kjøkkenhagen og urtehagen.

Gunnebo slott har både en kjøkkenhage og en urtehage, og vi så på hvordan de arbeider med det økologiske motivet.

 
 

 
 

Utplanting i kjøkkenhagen. Sukkerertene har fått naturlig klaterestativ av bjørkegreiner.

Vi hadde lærerike dager sammen med gartnerne på Gunnebo slott. Vi anbefaler andre å besøke dette anlegget.

Vil du vite mer om Gunnebo slott? Se her: http://www.gunneboslott.se/

Tekst og foto: Cecilie Godager

Oppdatert 01.10.2015

#veafagskole