English

Svensk «Trädgårdsmästare» får antikvarisk kompetanse på Vea

Frida har valgt å ta høyere yrkesfaglig utdanning innen gartnerfaget og tar fagskoleutdanningen Historiske grøntanlegg på Vea.

  • Navn: Frida Persson
  • Klasse: Historiske grøntanlegg
  • Alder: 25
  • Kommer fra: Kommer fra Skåne, bor i Gøteborg
  • Bakgrunn: Trädgårdsmästare (tilsvarer gartner i Norge)
  • Arbeidsgiver: Jobber med design, anlegg og skjøtsel i privathager.

Hvorfor valgte du å gå på Vea for å ta fagskoleutdanningen Historiske grøntanlegg på Vea?

Jeg tok min gartnerutdanning med en spesialisering på helse, kultur og miljø ved Gunnebo slott, i Sverige. Der fikk vi jobbe i et 1700-talls hageanlegg. Vi lærte blant annet antikvariske teknikker, natur- og kulturmiljøvern og om kulturlandskap. Der kom jeg inn på sporet til de historiske miljøene. Jeg ble kjent med utdanningen Historiske grøntanlegg gjennom det svenske nettverket for «trädgårdshandverkare», Handverkslaboratoriet, og da tenkte jeg at denne utdanningen vil jeg ta.

Hvordan er undervisningen lagt opp?

Undervisningen er noe egenstudium der vi jobber med oppgaver og leser faglitteratur. Vi har samlinger på Vea, der vi har undervisning i klasserom og praktiske øvelser. Vi reiser også på studiebesøk og har praktiske øvelser andre steder. Vi har blant annet vært på Gunnebo slott i Sverige, på Schönbrunn slott i Wien.

Det er bra at det er samlingsuker, fordi jeg reiser såpass langt. Det passer også fint at en del av undervisningen går via nett, men også de fysiske samlingene på Vea er veldig verdifulle. Viktig å kunne møte lærere og medstudenter, og dele praktisk erfaring. Det er yrke der man må prøve seg frem, ha vært ute og sett og lært gjennom det.

Hvordan trives du på Vea og i klassen?

Vi er i et fantastisk miljø her som skolen ligger ved Mjøsa. Alle mulighetene som finnes her med vekster ute på Vea og studieroen man får når man kommer hit. Klassen er verdifull, vi har så ulik bakgrunn og kompetanse. Vi har enormt utbytte av hverandre når vi kommer hit. Vi er en liten klasse og alle bor her på Vea når vi har samling, det gjør at vi får et godt samhold.

Hva gjør du etter endt utdanning?

Slik dets er ut nå skal jeg fortsette å jobbe med privathager, men på sikt ønsker jeg å kunne jobbe med den grønne kulturarven.

Hva vil du si til andre som vurderer å ta fagskoleutdanning?

Denne utdanningen har gitt meg et bredere perspektiv på Trädgårdsmästaryrket. Jeg har fått økt forståelse for det håndverket vi jobber med, fordi håntverk, det er hva det er. Antikvarisk kompetanse trengs i bransjen, for å kunne bevare vår grønna kulturarv i form av parker og hager. Vi kan jobbe med forvaltning, restaurering, rekonstruering av historiske anlegg, men også drive med rådgivende innen fagområdet. I mitt arbeid med privathager er det også verdifullt å ha en historisk bakgrunn for å skape nye grøntanlegg.

Tekst: Dorte Finstad
Foto: Frida Persson

  

Vil du vite mer om hva Frida jobber med?

  • Her kan du lese hennes blogg der hun skriver om hva hun jobber med på skolen: Mine skoldagar
  • Her kan du lese om et av de praktiske prosjektene studentene på Historiske grøntanlegg har jobbet med: Kaldmuring
Oppdatert 14.01.2019

#veafagskole