English

Syse Gard – Ulvik i Hardanger

Vea sine gartnerelever har vært på besøk hos Syse gard i Hardanger.

En levende gård med smaken av Hardanger. Gro og Hans Uglenes er femte generasjon som driver Syse Gard. Gården er fra 1888. Navnet Syse Gard kommer av bekken; Sysebekken; som sildre gjennom gården. På gården har de 6000 frukttrær med moreller, plommer, pærer og epler. Fordelt på 35 mål. Gården ligger sørvendt, godt klima og jordsmonn gir gunstige forhold for frukt dyrking. I tillegg har de 70 sauer.

De har eget gårdsutsalg på gården hvor de selger hjemmelagete produkter fra frukt og lam. De har ren, naturlig eplemost fra gården uten noen tilsetninger. Du finner mange typer plommesyltetøy, chutney, desserter fra moreller, plommer, eple mm. Kommer du i fruktsesongen kan du få kjøpe med deg fersk frukt så lenge de har. Sesongen begynner med moreller i begynnelsen av august. Så kommer plommer, pære og eple. De leier bier (mai-juli)   som hjelper til med bestøvningen av frukttrærne. Honningen de får selger de på gården. 

       

De har også lammekjøtt av ulike slag. Pinnekjøtt, fenalår og Sysekorv. Mye av det er salta og røykt etter gamle tradisjoner slik som fenalåret de har. De har eget eldhus der de røyker kjøttet. Og brygger øl. Ellers selger de til gårdsbutikker, gårdsrestauranter i Hordaland med hovedvekt på områdene rundt og i Bergen. Lammekjøttet selges gjerne på bestilling.

 

I mai 2013 åpnet Syse Gard et Economuseum, utstilling om frukt og foredling av frukt. Et Economuseum er et levende museum, formidler kunnskap og tradisjoner. Et Economuseum er en håndverksbedrift der du kan se og oppleve en håndverker i arbeid. Det produseres produkter etter tradisjonelle metoder og teknikker, og det tilbys kulturelle opplevinger til de besøkende. 

Syse Gard tilbyr også guida omvisninger og matservering (suppe basert på kjøtt fra gården). Begge etter avtale. Best effekt å ha guida omvisning før servering!

Du må gjøre jobben selv, men de får god veiledning både gjennom tilknytningen til Economuseum og til forsøksringen. Forsøksringen er behjelpelig med råd ang beskjæring av frukttrær, hva som bør plantes og tidspunkter for høsting av frukten. Det har vært tre generasjoner som har jobbet på gården. Den yngste generasjonen bor ikke på gården lenger. Så de har 2 sesongarbeidere (medio august -medio desember) som jobber på gården. Har også folk de kan ringe når det er spesielle aktiviteter på gården. 

Samarbeid er også viktig for å kunne overleve. En klarer ikke alt alene – en er sterkere sammen. Syse Gard sammen med Lekve gård og Hakastad gård utgjør den eneste frukt- og siderruta i Norge. De har egen identitet, men sammen skaper de mange og forskjellige opplevelser. 

De er opptatt av at Syse Gard skal være en levende gård – Livskraft og tradisjon i et nyskapende gårdsmiljø. Vi opplevde besøket som veldig positivt og inspirerende.

Ønsker du å lese mer om gården og siderruta gå inn her:

Syse gard sin facebookside: Syse gard, Ulvik i Hardanger

Syse gard sin hjemmeside: Syse gard, hjemmeside

Tekst: Elin Kruge Storvand og Signe Fornes.

Foto: Elin Kruge Storvand. 

Oppdatert 05.10.2016

#veafagskole