English

Teppebed på Sveinhaug

Studentene på "Historiske grøntanlegg" ved Vea, har laget teppebed.

Fagskoleutdanningen Historiske grøntanlegg er praktisk rettet, og studentene er ofte ute på befaringer eller gjør praktiske oppgaver. I juni 2013 lagde de et "Teppebed". De holder foredrag om anlegging av teppebed under Hagehistorisk marked på Sveinhaug gård i Ringsaker den 7.september 2013.

  

Arbeidstegning - etter statsgartner Nøvik. Finne den ytterste plantelinjen

  

Oppmåling og diskusjon

  

Mønsteret tegnes med Tagetes,

  

Sommerblomstene ble sådd i vinter og vår. Etter MYE leting i gamle og nye frøkataloger kom studentene fram til et historisk riktig plantemateriale som var mulig å få bestilt. Dette var ikke lett! Det ble valgt Tagetes, Iberis og sølvkrans. Og som det eksotiske blikkfang i bedet: Canna! Den ble kjøpt, men det skal være en historisk riktig sort.

  

Sølvkrans som fyllfarge, Iberis som bunnfarge

  


Teppebedet ble plantet tidlig i juni, og nå i august ser det slik ut!

   

  

Studentene legger fram forsøket på Hagehistorisk seminar den 6. september, og på åpent foredrag på Hagehistorisk marked den 7. september. Velkommen dit!

Her kan du lese mer om fagskoleutdanningen Historiske grøntanlegg.

Her kan du lese mer om Hagehistorisk marked på Sveinhaug

Tekst og foto: Ingeborg Sørheim

Oppdatert 23.11.2015

#veafagskole