English

Trær, etablering og pleie

Å bli godt kjent med trærnes behov og potensiale er grunnlaget for en vellykket beplanting og en god overlevelse.

Som student på fagskoleutdanningen Park- og hagedrift på Vea er det mange faglige ting du trenger å gjøre deg kjent med. Denne gang har vi jobbet med trær og sett litt mer på hva som skjer inne i et tre når vi – eller naturen – gjør snitt og skaper sårflater.

Et tre prøver alltid å kompensere for det vi tatt bort av bladmasse. Dette er et stort energi tap for treet. Dr. Alex Shigo som under mange år jobbet med forskning på trær fant ut at trær også bruker energi på å aktivere barriere og forsvars soner inne i veden for å hindre råte fra å trenge inn. CODIT; «Compartmentalization Of Decay In Trees» eller BARIT på norsk; begrensning av råte i trær.

Mange trær har potensiale til å leve veldig lenge. Men vi mennesker har tatt på oss en meget betydningsfull rolle i dette sammenheng. Spesielt ved etablering av trær i urbane miljøer. Her er det ofte trangt, både over og under bakken.

Vi blir nødt til å legge godt til rette for trærne. Et godt plantevalg kan være helt avgjørende for treets utvikling og levetid. Det som kan få stor innvirkning er treets potensielle størrelse. Har vi valgt et tre som utfra sitt genmateriale kan bli stort og få en bred og fyldig krone så stiller det krav til vokseplass og beskjæring.

  

På bildene ser vi et vekstbed hvor det blir plantet trær og busker. Dette er et eksempel der studentene på Vea kan få øve seg på å vurdere om dette er et bed som er godt nok tilpasset det plantemateriale som skal plantes der.   

Gjennom forelesninger og arbeid med egne oppgaver får studentene på Vea forberede seg for de interessante – og kanskje vanskelige – oppgavene som de etter hvert kan stilles ovenfor i arbeidslivet. Planlegging, opparbeidelse og skjøtsel/vedlikehold er noe av det vi jobber med.

Tekst og bilder Liselott Lindfors

Oppdatert 30.09.2015

#veafagskole