English

Tredje oppgave: bryllup og vespa

For andre gang i konkurransen hadde oppgavegiver trekt inn et italiensk transportmiddel, - nå var det Vespaen sin tur. Deltakerne i Europa Cup 2016 skulle i denne tredje oppgaven lage et brudearbeid til en brud på en Vespa. Det ble både vakre, morsomme, litt rare? og mer eller mindre praktiske løsninger på denne oppgaven.

Tommy lagde en fargerik ryggsekk:).

Og her noen av de andre arbeidene:


 Tekst og foto: Anne Stine Solberg
 
Oppdatert 03.05.2016

#veafagskole