English

Trives du i anleggsgartnerfaget og har ambisjoner om å bli leder?

Da er dette noe for deg! Det sier Kristian som er anleggsgartner og har tatt fagskoleutdanningen Anleggsgartnertekniker på Vea.

  • Navn: Kristian Prebensen
  • Klasse: Anleggsgartnertekniker (AGT15)
  • Alder: 33
  • Kommer fra: Alta
  • Bakgrunn: Allmennfaglig fra videregående, noen år med geologistudie fra UiT, men ble mer interessert i å legge stein enn å studere stein, så da tok jeg etter hvert praksiskandidateksamen i anleggsgartnerfaget. Har hatt foten i faget i mer eller mindre 13 år, fast siden 2008.
  • Arbeidsted: Jobber som anleggsleder hos Anleggsgartner Odd Erik Oppheim AS i Alta.

Hvorfor valgte du å gå på Vea for å ta fagskoleutdanningen Anleggsgartnertekniker?

Jeg er jo glad i faget vårt, det er et veldig takknemmelig yrke. Jeg startet fordi jeg hadde lyst og fordi jeg ønsket kompetanseheving, profesjonelt, men også for min egen del. Arbeidsgiveren min var også veldig positiv til at jeg skulle starte teknikeren på Vea. Muligheten til å søke om mesterbrevet etter fullført studium er jo ei lita gulrot da.

Har dette året på Vea svart til forventningene?

Ja, det har vært bra. Har lært mange ting som jeg kan ha med meg for å bli en enda bedre leder. Og ikke minst styrket meg faglig.

Hvordan er undervisningen lagt opp?

Undervisingen foregår vinterstid, fra oktober til slutten av mars, hvilket passer både meg og arbeidsgiver utmerket. Det er litt rolige forhold på jobb da, slik at det kunne ikke ha passet bedre. Vi er da heltidsstudenter. Vi har adgangskort til klasserommet og sitter gjerne og jobber utover kveldene og i helgene med oppgaver og eksamener.

Det har vært veldig dyktige, engasjerte faglærere og eksterne forelesere gjennom hele studiet. Vi har dessuten hatt en del ekskursjoner for å se på forskjellige anlegg både innenlands og utenlands, noe som har vært svært interessant og gitt godt faglig utbytte.

Hvordan trives du på Vea og i klassen?

Som plommen i egget. Man blir godt mottatt av alle. Lærerne er flinke, maten er god og klassemiljøet med medstudenter av forskjellig alder og bakgrunn harmonerer godt. Det at vi kommer fra forskjellige deler av landet, noen fra store og noen fra små firmaer, har forskjellig yrkesfaglige tyngde og erfaringer, gjør at vi har hatt mange gode faglige diskusjoner som jeg tror vi kan dra nytte av lenge. I tillegg har jeg skaffet meg et fint fagnettverk som jeg kan benytte meg av framover.

Hybel på Vea eller bor du utenfor skolen?

Hybelhus på Vea sammen med fem fra klassen. Er ikke mye forskjellig fra å jobbe på anlegg hvor en bor borte. Det blir jo til tider veldig sosialt, spesielt i helgene .

Hva gjør du etter at du avslutter her på Vea?

Havrelefsa og strieskjorta! Tilbake i jobb hos Oppheim med planlegging for oppstart av sesongen, som for øvrig ser ut til å bli hektisk, men det er jo bra!

Hva vil du si til andre som vurderer å søke på Anleggsgartnertekniker?

Peis på! Trives du i faget og har ambisjoner om å bli leder, eller er tiltenkt en lederrolle i et firma, eller har planer om å starte eget firma så er dette noe for deg. Jeg tror at formal kompetanse innen yrkesfag bare blir viktigere i framtiden. Da spesielt i forhold til de nye kravene til sentral godkjenning som kom 1. januar i år. Jeg tror at på grunn av dette vil etterspørselen etter praktikere med høyere yrkesfaglig utdanning øke, det er bare å hive seg i det og ta teknikeren!
Det kan nok være et fortrinn å ha noen års erfaring i bransjen før en starter studiet, men det går bra uten dersom man er lærevillig, har fokus og innsats.

Annet:

Det er en spennende utvikling i bransjen for tiden, det legges mer vekt på å få fram viktigheten av å ha praktisk kompetanse i flere ledd. Om det går riktig vei nå så vil flere se at i mange tilfeller vil en mester være like viktig og riktig som master.

Tekst: Kristian Prebensen/Dorte Finstad

Foto: Dorte Finstad

Oppdatert 07.09.2017

#veafagskole