English

Utbygging av Brøttum skole er en reell oppgave for studentene på Anleggsgartnertekniker

En fagskoleutdanning skal være en praktisk og yrkesrettet lederutdanning, derfor har Vea inngått et samarbeid med entreprenøren NCC som bygger Brøttum skole. 

Høsten 2012 og vinteren 2013 skal studentene på fagskoleutdanningen Anleggsgartnertekniker følge utbyggingen av Brøttum skole i samarbeid med NCC. Prosjektet er en totalentreprise og skolens anleggsgartnerteknikerstudenter skal bistå utbygger i detaljprosjektering, HMS-arbeid og grøntfaglige arbeider. Studentene får anledning til å følge et stort prosjekt i utbyggingsfasen og de får  innblikk i anleggets mange deler.

Studentene har vært på befaring ved Brøttum skole, de har fått utdelt ulike typer kart og de har mulighet til å ta kontakt med utbygger dersom det er noe de lurer på. I det arbeidskravet studentene har jobbet med denne høsten inngår fagområdene "Faglig ledelse", "Anleggsteknikk og konstruksjoner" og "Grøntanleggsgaforvaltning".

Øverst til venstre i bildet ser du arkitektens tegning av nye Brøttum skole. På de andre tegningene kan du se plan for utomhusanlegget. Studentene har hatt fokus på overflatevann, og de har laget ulike forslag til hvordan det kan løses.Regnbed er en aktuell løsning for overflatevann. Regnbed betyr at man lager en nedsenkning i terreng der overflatevann blir samlet. Med regnbed kan man få til vakre oaser i uterommet, som i tillegg har en praktisk og teknisk funksjon.

Anleggsgartnerteknikerstudentene Emil, Morten og Øyvind jobber med oppgaven.Her er det student Øyvind som får veiledning av faglærer Gudbrand. Planer og tegninger er hengt opp i klasserommet.

Tekst og foto: Dorte Finstad 

Oppdatert 30.09.2015

#veafagskole