English

Vea-ambassadør Finn Schjøll

Veas ambassadørpris deles ut hvert år og den gis til en person som viser faglig engasjement og gir Vea positiv omtale.

Veas ambassadørpris for 2016 er gitt til Finn Schjøll.

Finn Schjøll

 • viser stort engasjement innen gartner- og blomsterdekoratørfag
 • som blomsterdekoratør med fast innslag i God Morgen Norge på Tv2, sprer han glede og begeistring for bruk av blomster og planter
 • han er  flink til å trekke frem produkter som er produsert i norske gartnerier
 • han har gjennom mange år tatt imot lærlinger i sine butikker og gitt unge en mulighet til å lære blomsterdekoratørfaget
 • han stiller opp for Vea og bidrar til godt omdømme for Norges grønne fagskole -Vea
 • Finn Schjøll inspirerer til bruk av blomster og er en ekte gledesspreder!

 

Statutter for å kunne utnevnes til Vea-ambassadør

 • Viser stort engasjement innen et av våre fagområder
 • Formidler viktigheten av kompetanse i sitt fagfelt
 • Utmerket seg på en positiv måte innen et av våre fagområder
 • En god ambassadør for sitt fagfelt og for Vea
 • Snakker positivt om Vea ved ulike anledninger

Her kan du se hvem andre som er Vea -ambassadører

Oppdatert 27.10.2017

#veafagskole