English

Vea-elever presser frukt og bær til saft

I faget Plantebruk har siste års gartnerelever presset saft av frukt og bær produsert på Vea.

I løpet av høsten har det blitt høstet både Aronia, epler og plommer som nå har gått i saftpressa. Eplene har siden innhøsting vært lagret på kjølelager, mens både Aronia og plommer ble nedfrosset rett etter innhøsting for å ta vare på den gode kvaliteten produktene hadde. Aroniabærene ble søtere, mens plommene ble mer saftfylte etter nedfrysing.

 

Eplene ble karvet opp til en masse det var enkelt å fylle i saftpressa, mens aroniabærene og plommene var så saftfylte at de kunne presses direkte. En del av den ferdige safta skal benyttes i skolens kantine gjennom skoleåret, mens mesteparten ble varmet opp og fylt på varme flasker før korking. Flaskene blir solgt i skolens elevbutikk og julemarked.

   

   

I tillegg til saftpressing og ferdigstilling av produktene, har gartnerelevene kommet frem til etiketter produktene merkes med. 

   

Tekst og foto: Per Spangen

Oppdatert 16.11.2015

#veafagskole