English

Vea er fagområdegodkjent

Det ble en historisk dag for Vea – Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører da vi den 24. april 2012 fikk beskjed fra NOKUT om at søknaden om fagområdegodkjenning er innvilget.

Som den første og eneste fagskolen i Norge har Vea – Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører fått fagområdegodkjenning av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen).

Vea er godkjent tilbyder av utdanninger innen "Grønne design- og miljøfag". Med denne godkjenningen gir NOKUT Vea fullmakt til selv å kvalitetssikre innholdet i egne utdanninger. For Vea betyr dette at skolen har mulighet til å etablere nye og tilpasse eksisterende utdanningstilbud i forhold til bransjenes etterspørsel, noe som er viktig for å kunne tilby etterspurte og markedstilpassede fagskoleutdanninger.


Vea – Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører har lagt ned mye arbeid i forbindelse med søknadsarbeidet, og det er stort for oss at vi er den første og eneste fagskolen i Norge med denne godkjenningen.

 

Les mer om godkjenningen på NOKUT sin hjemmeside:

http://nokut.no/no/Nyheter/Nyheter-2012/En-historisk-dag-for-fagskolene/

 

NOKUT har offentliggjort rapporten fra sakkyndig komité: Tilsynsrapport

Tekst og foto: Dorte finstad

Skrevet:25.04.2012

Oppdatert 09.02.2017

#veafagskole