English

Vea har Blomsterdekoratør Vg2 fra høsten 2015!

Faglærerne på Vea gleder seg over at Vg2 blomsterdekoratør startes opp igjen fra høsten 2015.

Det er svært gledelig at både Hedmark fylkeskommune og flere andre fylkeskommuner kjøper plasser til de elevene som ønsker å ta blomsterdekoratørutdanning. Fra høsten 2015 vil det være elever fra Hedmark, Oppland, Finnmark og Sør-Trøndelag som starter sin blomsterdekoratørutdanning på Vea.

Om blomsterdekoratørutdanningen

Elevene har gått Vg1 Design og håndverk før de begynner på Vea. Etter ett år med grunnleggende innføring i blomsterdekoratørfaget på Vea, blir elevene lærlinger og får opplæring i bedrift i to år før de kan ta fagbrev som blomsterdekoratører. Etter fullført fagbrev kan de velge å jobbe som blomsterdekoratører eller komme tilbake til Vea for å ta fagskoleutdanning. Vea har tre fagskoleutdanninger som er aktuelle for blomsterdekoratører og to av dem fører også til mesterbrev.

Vea har hatt blomsterdekoratørutdanning siden 1967

Vea startet med grunnopplæring for blomsterdekoratører i 1967 og har siden den gang tilbudt utdanning innen blomsterdekoratørfag. Skoleåret 2014/2015 var det ingen elever som gikk Vg2 blomsterdekoratør på Vea, men fra høsten 2015 blir det en klasse med unge lovende blomsterdekoratører.

Fylket tilbyr utdanning på videregående nivå

Det er fylkeskommunene som har ansvaret for opplæring på videregående nivå. Alle elever får tilbud om å ta utdanning i sitt hjemfylke. Dersom fylket ikke har tilbud om den studieretningen eleven ønsker å gå, kan fylket kjøpe skoleplass til eleven i et annet fylke. På Vea er det primært Hedmark og Oppland fylke som kjøper skoleplasser til elever som ønsker å ta blomsterdekoratørutdanning. Andre fylker kan velge å kjøpe skoleplasser til sine elever på Vea, men som regel kjøper de plass hos det fylket som ligger nærmest der eleven bor eller det fylket de har samarbeidsavtale med. I år er det flere fylker som kjøper plass for sine elever på Vea.

Tekst og foto: Dorte Finstad

Oppdatert 02.10.2015

#veafagskole