English

Vea på Hagemessen 2013

Vea var godt representert på Hagemessen 2013.

Hagemessen 2013 på Lillestrøm hadde over 17000 besøkende i løpet av de tre dagene messen var åpen. De besøkende kunne møte representanter fra Vea flere steder.

I glassgata


Blomsterdekoratørelever fra Vea lagde utstilling i glassgata utenfor hallene.


Blomsterdekoratørene lagde buketter og dekorasjoner som de solgte til de besøkende på Hagemessen.

 
Sissel tar blomsterdekoratørutdanning på deltid, og syntes det var en fin erfaring å være med på Hagemessen. 

Informasjonsstand i hall B

  
Inne i hall B hadde Vea en egen informasjonsstand, der både ansatte og studenter kunne svare på spørsmål om utdanning. På Hagemessen møtte vi bransjefolk som ønsker høyere utdanning og andre besøkende som ønsker å ta utdanning innen gartner eller blomsterdekoratørfag.

   
På informasjonsstanden hadde vi informasjon om hvert enkelt studietilbud. Benken på bildet er "Fra Oldemors hage". Den er håndlaget av en møbelsnekker, som lager hagmøbler etter gamle modeller.

Utstillingshage i hall A


Elevene som tar gartnerutdanning på Vea lagde en egen utstillingshage. Frodig, glad og inspirerende.

      
Gartnerelevene solgte planter og egenproduserte insektshotell. 

Utstilling i hall B


Selma Frivoll og Per Spangen som er faglærere på Vea, lagde en utstilling i hall B, til glede og forundring for de besøkende.

Tekst og foto: Dorte Finstad

Du kan se flere av våre bilder fra Hagemessen 2013 på Vea sin facebookside 

Artikkel om Hagemessen på www.hage.no

Oppdatert 30.09.2015

#veafagskole