English

Vea prydet skøyte-VM på Hamar

Seierspallen under årets skøyte VM på Hamar ble både blomstrende og fargerik. 6 blomsterdekoratørlærere fra Vea tok på seg oppdraget med å utsmykke deler av det vakre Vikingskipet. Se bildene!

 
Teppet rundt seirespallen hadde en kraftig rosa farge og ble utgangspunktet for valg av blomster. Fargen rosa ble gjentatt og bygd ut i ulike valører og kulører for å skape harmoni. For å skape et kraftigere fargebilde, med fart som tema, ble fargen orange brukt i tillegg. Appelsiner, kumquat, nellik i orange og rosa, Anthurium i rosa, Limoium i rosa, jernbregne og bjørnegress ble hovedmaterialene. Vikingskipet er enormt og det skal kraftige farger og store former til for å vises på avstand. Blomstene ble festet på stativer av jern, for å skape en transparent form med et klart og lett uttrykk.  Installasjonene ble plassert symmetrisk rundt seierspallen, for å danne en vakker ramme rundt de som skulle hedres for sin innsats.  
 
       
På selve seierspallen ble det laget tre avlange dekorasjoner med egenproduserte roser fra Vea. Med en dominans i orange, fikk dekorasjonene en spennende fargekontrast mot det rosa. Her ble det også brukt olivengreiner og silkefuru i tillegg til roser og bjørnegress. Som underlag ble det brukt takrenner av aluminium og rosene ble plassert hode mot hode, - for å skape et rolig og opakt uttrykk mot de store transparente formene plassert på sidene.  
 
 
       
 

En lykkelig gjeng, enige om at resultatet ble bra. Linda, Anne Stine, Aina og Siv hoppet opp på seierspallen, skjønt enige om at det antagelig ble siste gang sjansen bydde seg. Sonja og Hildegunn var også med å dekorere, så i alt 6 blomsterdekoratørlærere fra Vea tok utfordringen med å dekorere ett av de største rommene i Hedmark fylke. Det er viktig for lærerne å praktisere faget for å holde seg oppdatert i faget og for det kollegiale. Spennende også å samarbeide med NRK, som skulle produsere sendingene fra allround VM. Slikt samarbeid og et møte med ulike problemstillinger, er viktige erfaringer å ta med seg videre i undervisningen av fagskole-studenter på Eksperimentell Formgivning og Botanisk Design, - hvor det å dekorere i rom og samarbeide med andre yrkesgrupper er sentralt. 


Tekst og foto: Anne Stine Solberg 

 
Oppdatert 30.09.2015

#veafagskole