English

Vea sine blomsterdekoratører på oppdrag

Blomsterdekoratørelevene på Vea har også i år hatt oppdraget med å levere blomster til Ringsakergallaen.

Ringsakergallaen er en kulturkveld der ulike personer, lag og foreninger blir hedret. Det deles ut priser innen kultur, idrett, frivillighet, inkludering og byggeskikk. I tillegg skal Ringsakerprisen deles ut.

Vi på Vea er takknemlige for at Ringsaker kommune velger å la elevene på Vea utføre oppdraget med scenedekor, borddekor og overrekkelsesbuketter. For blomsterdekoratørelevene gir det god erfaring å ha med seg inn i yrkeslivet som blomsterdekoratør.

  

Lauryna og Line gjør den siste finpussen på de blomstrende lysekronene som skal henge ned fra taket over scenen.

  

Lysekronene er laget av eucalyptus, nellik, orkideer, brudeslør, sølvtråd og kuler.

  

Og slik ble scenen. All dekoren henger ned fra taket slik at den skal synes godt uten å være til hinder for alt som skal skje på scenen. Det blir sprennende å se dekoren med lyset på. Vi har hatt et veldig godt samarebeid med lysmesteren, sier faglærer Sonja Lønnum Østerheim.

Bak fra venstre: Silje Nybakken, Sonja Lønnum Østerheim(faglærer), April Berge, Aina Østby (faglærer), Kate Hippe, Kristin Stakset, Lauryna Pauksyte, Martine Vie, Line Solbjørg og Hanne Langestrand.

Heldig er den som får en slik bukett med seg hjem i kveld. Silje holder opp noen av de 19 overrekkelsesbukettene som er laget til prisvinnerne.

 

I foajeen har blomsterdekoratørene dekorert rammer som pynter opp der gjestene kommer inn.

 

Kristin og April jobber med dekorering av rammene.

Vea tar på seg noen oppdrag hvert skoleår, slik at elevene får jobbet med reelle oppgaver og får erfare noen sider av hvordan det er å jobbe som blomsterdekoratør. Med denne oppgaven har de lært om dekorering av rom og scene. De har jobbet med prosessen fra idè til produkt, de har laget skisser etter målestokk og gjennomført mye av teorien i praksis. De har lært å jobbe sammen i team med hverandre, men også samarbeid med andre fagfolk som f.eks. lysmester og arrangør av Ringsakergallaen. De har også fått erfare at som blomsterdekoratør må man ofte ta utfordringer på strak arm, endringer blir gjort og de må løses umiddelbart.

Alle blomsterdekoratørene var enige om at det hadde vært et lærerikt prosjekt og sammen har de laget arbeider som de kan være stolte av.

Tekst og foto: Dorte Finstad

Oppdatert 01.07.2016

#veafagskole