English

Vea utdanner ledere! – fagskolestudenter på bedriftsbesøk

I forbindelse med Anleggsgartnerteknikerstudentenes utdanning mot Mesterbrev var vi onsdag 2. desember på bedriftsbesøk på Hamar for å se hvordan faget Organisasjon og ledelse kan foregå i praksis.

Edvardsen Elektro AS 

Hos Edvardsen Elektro AS fikk vi innsikt i hvordan en håndverksbedrift har håndtert omstillingen fra å være en familieeid og veldrevet bedrift på 70-80 tallet, gjennom utfordrende år økonomisk og organisatorisk, gjennom konkurs og fram til i dag hvor bedriften styres av til dels nye eiere og med større bevissthet på profesjonell organisering, rolleavklaring og lederstil.

Styreleder Thorleif Sørhoel Nielsen og daglig leder Mads Nesvold Nilssen synliggjorde viktigheten av samarbeid, involvering og ansvarliggjøring av de ansatte i omstillingsprosesser, og ga oss et godt bilde av hvordan strategisk -, administrativ – og operativ ledelse fungerer i en bransje i stadig endring.

Fagskolestudentene fra Vea ble godt tatt imot hos Edvardsen elektro AS

Accountor Hamar

Hos Accountor Hamar fikk vi en orientering om hvordan et regnskapsfirma bevisst arbeider med utvikling av arbeidsmiljøet.

Daglig leder Vidar Østbu fortalte om bedriftens utvikling og historie og om hvordan han som leder har utviklet sin lederstil for bedre å ivareta de han er leder for. Bevissthet på hvordan et godt arbeidsmiljø utvikles og innvirker på de ansatte ble synliggjort gjennom de mange gode, praktiske og mellommenneskelige tiltak som er blitt iverksatt. Disse har gitt positive resultater på sykefravær og bunnlinjen for bedriften.

Her er fagskolestudentene fra Vea sammen med Vidar Østbu hos Accounter.

Tusen takk til Edvardsen Elektro og Accountor Hamar for en særdeles lærerik dag!

Tekst og foto: Linda Høgmo Edvardsen

Oppdatert 04.12.2015

#veafagskole