English

Veas ambassadørpris til Jorunn Dahlback

Under det årlige Inspirasjonstreffet på BLOK, overrakte rektor Veas ambassadørpris 2016 til Jorunn Dahlback, akkopagnert av applaus fra en fullsatt sal.

Bakgrunnen for at Jorunn ble kåret til Vea ambassadør er at hun utmerker seg positivt og viser stort engasjement innen blomsterdekoratørfaget. Jorunn formidler viktigheten av kompetanse og er en viktig aktør både for sitt fagfelt og for Vea. Hun snakker også positivt om Vea i ulike anledninger.

Hele begrunnelsen for at hun fikk prisen er følgende:

Årets Vea ambassadør er en svært engasjert fagperson. Hun er blomsterdekoratør, blomsterdekoratørmester, tidligere pedagog i blomsterdekoratørfaget og førstelektor. Hun snakker positivt om Vea og jobber hardt for å åpne dører for Vea i ulike sammenhenger. Hun er en av dem i blomsterbransjen som tydeligst formidler viktigheten av kompetanse og slår et slag for utvikling og utdanning i faget. Med dette er hun ikke bare en god ambassadør for Vea, men for hele blomsterdekoratørfaget. Jorunn utmerker seg på en positiv måte ved å gjennomføre og delta på faglige arrangementer og går i bresjen der det trengs. Hun formidler også kunnskap om blomsterdekoratørfaget i politiske sammenhenger, viktig for å få til utvikling. Hun er også svært engasjert i det internasjonale arbeidet og har vært en viktig samarbeidspartner for Vea i FLORNET.

Årets Vea ambassadør omtaler Vea som en unik læringsarena i samspill med tidligere ansatte og lærlinger på BLOK, og også for kolleger og studenter på HIOA.

Vi gratulerer og synes det var morsomt og hyggelig å overraske Jorunn:).

Tekst og foto: Anne Stine Solberg

 

Oppdatert 11.03.2016

#veafagskole