English

Veas ambassadørpris

Fagskolestyret på Vea ønsker å utnevne Vea- ambassadører hvert år. Prisen ble første gang delt ut i 2013. 

Statutter for Veas ambassadørpris

Veas ambassadørpris skal deles ut hvert år og den skal gis til en person som viser faglig engasjement og gir Vea positiv omtale.

Veas ambassadørpris kan gis til en person som:

- viser stort engasjement innen et av våre fagområder

- formidler viktigheten av kompetanse innen sitt fagfelt

- utmerker seg på en positiv måte innen et av våre fagområder

- er en god ambassadør for  sitt fagfelt og for Vea

- snakker positivt om Vea ved ulike anledninger

Vea-ambassadørpris 2016

  • Finn Schjøll
  • Jorunn Dahlback
  • Stein Wikholm
  

Jorunn Dahlback og Finn Schjøll fikk Vea-ambassadørprisen i 2016.


Stein Wikholm fikk tildelt Veas ambassadørpris under Nordisk kongress for anleggsgartnere i Stockholm 2017 av Avdelingsleder Anne Hagen Bakken og faglærer Magnus Nyheim.

Vea-ambassadørpris 2014

  • Tommy Eide
  • Bjørnar Bjelland
  

Rektor Stein Aarskog overrakte Vea-ambassadørprisen til Bjørnar Bjelland og Tommy Eide i 2014 

Vea-ambassadørpris 2013

  • Tor Jørgen Askim
  • Stein Are Hansen  
  • Nils Normann Iversen
    
Stein Are Hansen og Nils Normann Iversen fikk overrakt Vea-ambassadørprisen under Vea sitt 90-års jubileum i 2013.

Tor Jørgen Askim ble utnevnt til Vea-ambassadør i 2013

Foto: Dorte Finstad/Svanhild Blakstad/Sissel Alvestad

Oppdatert 06.10.2017

#veafagskole